Marketing

Reklamiranje na LED displejima

Evropa komunikacije d.o.o. u ponudi ima reklamiranje na LED displejima tj. LED ekranima u BiH. Možemo Vam ponuditi za stalno reklamiranje Vaše firme a i povremene reklamne kampanje reklamiranje na sledećim lokacijama u Bosni i Hercegovini.

01. Banja Luka 

02. Prijedor

03. Bijeljina 

04. Brčko 

05. Pale

06. Livno

07. Prnjavor 

08. Sarajevo

09. Šepak

10. Vitez 

11. Zlatibor

12. Modriča

13. Bugojno 

14. Banovići

15. Doboj 

16.Goražde 

17. Gradiška

18. Lončari

19. Lukavac 

20. Tešanjka

21. Mostar

22. Teslić