SEMINAR PODNOŠENJE PODATAKA IZ KNJIGOVODSTVENIH EVIDENCIJA ELEKTRONSKIM PUTEM - ELEKTRONSKO PODNOŠENJE KIF-A I KUF-A

1041 5 

 

Poštovane koleginice i kolege, sa velikim zadovoljstvom pozivamo Vas popratite:

SEMINAR PODNOŠENJE PODATAKA IZ KNJIGOVODSTVENIH EVIDENCIJA ELEKTRONSKIM PUTEM - ELEKTRONSKO PODNOŠENJE KIF-A I KUF-A

 

07.05.2021 - Video snimak seminara
18.05.2021 - Video snimak seminara

 

Obavještavamo sve poreske obaveznika da je Uprava za indirektno oporezivanje donijela odluku da svi obveznici registrirani u Jedinstvenom registru UIO imaju obavezu da svoje knjigovodstvene evidencije o isporukama i nabavkama (KIF i KUF) dostavljaju u UIO u elektronskom obliku putem portala e-Porezi.

S obzirom na ovo odlučili smo organizovati seminar na kojem će Vam zaposleni u UIO BiH dati neophodne instrukcije o čitavom postupku elektronskog podnošenja podataka iz KUF i KIF, te Vašim pravima i obavezama vezanim za ovaj postupak. Predavači će Vas upoznati sa zadnjim izmjenama u sistemu i pomoći Vam da brojne nedoumice koje se javljaju kod korisnika sistema budu otklonjene.  

Ukoliko još uvijek imate nejasnoće i nepoznanice i niste sigurni da ste potpuno spremni za ovaj postupak na ovom Webinaru će Vam zaposleni iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH pomoći da savladate kompletan postupak.
Kroz najveći dio seminara predavači će Vam pokazati kako se u praksi provodi taj postupak.  Na seminaru će biti objašnjenje, na osnovu dosadašnjeg iskustva UIO-a, najčešće greške koje korisnici e-portala prave i kako izbjeći takve greške u budućnosti.

Seminar je namijenjen računovodstvenim radnicima, knjigovođama,  revizorima, vlasnicima preduzeća, privatnicima, direktorima, pravnicima i ostalim poreskim obaveznicima.

Svi učesnici će dobiti certifikate o učestvovanju na seminaru putem pošte.

KAZNE ZA NEPRAVILNO POSTUPANJE U OVOM POSTUPKU SU VEOMA VELIKE. MOGU BITI 10.000 KM. SVAKAKO IH ŽELITE IZBJEĆI. OVAJ SEMINAR ĆE VAM POMOĆI U TOME I UŠTEDITI NOVAC.

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

OVAJ SEMINAR JE PRILIKA DA SE UPOZNATE SA KOMPLETNIM POSTUPKOM ELEKTRONSKOG PODNOŠENJA KIF-A I KUF-A !

 

POČELA JE VEĆ OBAVEZA ELEKTRONSKOG SLANJA PODATAKA ! NAUČITE NA VRIJEME PROCEDURE !

 
Predavači će u okviru tema obraditi:
 

 1. ELEKTRONSKE USLUGE UIO I ELEKTRONSKO DOSTAVLJANJE KNJIGOVODSTVENIH EVIDENCIJA
- Koje su prednosti uvođenja elektronskog dostavljanja podataka
- Šta UION želi postići sa novim sistemom
- Zakonske pretpostavke
- Da li je dobrovoljno i obavezno podnošenje na ovaj način prijava
- Način elektronske komunikacije UIO sa poreskim obaveznicima
- Od kada je ovakav način rada obavezan
- Dosadašnje aktivnosti UINO-a na unaprijeđenju elektronske razmjene podataka sa poreskim obaveznicima
- Šta je dosadašnji probni period pokazao - iskustva
- Koje su tehničke pretpostavke koje mora ispunjavati poreski obaveznik
- Da li će biti dodatnih troškova za poreske obaveznike
- Na koji način UIO garantuje sigurnost Vaših dostavljenih podataka
- podnošenje posebne šeme u građevinarstvu
- uvjerenje o izmirenim obavezama
- Registracija za korištenje e-usluga UIO
- Predstojeće aktivnosti UIO i novi servisi koji su u planu

2. POSTUPAK DOSTAVLJANJA PODATAKA IZ KNJIGOVODSTVENIH EVIDENCIJA ELEKTRONSKIM PUTEM
- Sadržaj i format dokumenata elektronskog KUF i KIF
- Podaci koji se obavezno unose u e-evidenciju
- Podaci koji se ne unose u e-evidenciju
- Kompatibilnost elektronskog KUF i KIF s postojećim evidencijama;- da li je potrebno raditi dodatne evidencije?
– Ko mogu biti ovlaštena lica za dostavljanje elektronskog KIF-a i KUF-a
– Rok, način i format dostavljanja elektronske evidencije
- Šta ako se ne dostavi KUF i KIF u propisanom roku
- Tipovi dokumenta
– Prava i obveze obveznika indirektnih poreza i UINO u vezi sa dostavljanjem podataka iz knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem

3. TEHNIČKO UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE KNJIGOVODSTVENIH EVIDENCIJA
- Uvodne napomene
- Dijelovi tehničkog uputstva
- Osnovni elementi i kraći opis
- Šta je csv format , a sta UTF8 ?
- Veličina file-a.
- Koje dijelove file treba da sadrži ?
- Naziv file-a.. Itd
- Testiranja ispravnosti kreiranih fajlova prije slanja na e-portal!
- Šta ako se ne mogu obezbjediti zahtjevani formati

4. PRAKTIČNI DIO
- Kreiranje csv dokumenta iz Excela
- Podešavanje regionalnih postavi na računaru
- Podešavanje Excel postavki
- Da li je bitno koju verziju Excela koristite?
- Prikaz podataka u excelu i sa objašnjenim formatom kolona i tipom podataka koje kolone sadžavaju
- E-Evidencije
- Datoteka e-Nabavke
- Datoteka e-Isporuke
- Podnošenje e-Evidencije
- Detaljan prikaz najčešćih grešaka koje se javljaju obveznicima i prikaz načina rješavanja grešaka
- Česte nedoumice
- Posljedice i odgovornost za nedostavljanje ili pogrešno dostavljanje podataka u elektronskoj formi!
- Najčešća pitanja i nedoumice koje su se pojavili i pripremnom vezana za podnošenje elektronskih evidencija od strane poreskih obaveznika

5. PRAKTIČNI DIO - NASTAVAK
- Učitavanje podataka na portalu
- Brisanje učitanih podataka
- Korekcija grešaka
- Podnošenje file-ova
- Izmjena file-ova
- Evidencija o uvozu i izvozu
- Evidentiranje ino usluga
- Evidentiranje knjižnih odobrenja
- Evidentiranje datih/primljenih avansa

6. ZAVRŠNE NAPOMENE
- Problemi koje obvzenici imaju sa korištenjem portala e-Porezi
- Registracija
- Izmjena odgovorng lica
- Sekundarnu korisnici
- Kada ste odgovorno lice za više obvzenika
- Problemi koje obvezenici imaju oko podnošenja poreskih prijava
- Kada je prijava stvarno podnesena
- Izmjenjena ili dodatna poreska prijava?
- Kako postupiti kada pokušate da učitate CSV file a dobijete grešku koju ne možete otkloniti niti protumačiti .. itd

7. PITANJA I ODGOVORI
- Odgovaranje na najčešća pitanja i dileme koje imaju poreski obveznici u vezi eEvidencija

 

PREDAVAČI

MILICA VIDOVIĆ, doktorant na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, sertifikovani forenzički računovođa i sudski vještak za ekonomsku oblast. U Upravi za indirektno oporezivanje radi od 2009. godine na raznim poslovima i to: stučni saradnik-inspektor u Grupi za reviziju i kontrolu u RC Banja Luka, stručni saradnik za obradu poreskih prijava u Sektoru za proeze, viši stručni saradnik za registraciju poreskih obveznika u Sektoru za poreze, stručni savjetnik za analizu i upravljanje rizicima u Odjeljenju za analizu i upravljanje rizicima. Od 2017. godine obavlja poslove šefa Odsjeka za obradu poreskih prijava u Sektoru za poreze, Glavna kancelarija UIO. U svom dosadašnjem radu osim pobrojanih poslova, rukovodila je radom brojnih radnih grupa unutar UIO za izradu normativnih akata, npr. za uvođenje elektronske komunikacije između UIO i poreskih obveznika, za elektronsko podnošenje poreskih prijava, za elektronsko dostavljanje podataka iz knjigovodstvenih evidencija i sl. Bila je član tima za izradu Plana integriteta UIO, član tima za uvođenje ISO standarda u poslovne procese UIO i mnogih drugih. Kao predavač učestvovala je na velikom broju internih seminara za službenike UIO kao i eksternih seminara za poreske obveznike. Profesor je na Visokoj školi za finansije i računovodstvo u Tuzli na predmetima: Forenzičko računovodstvo i računovodstvene prevare i Poreski sistemi zemalja Evropske unije.

BOJANA BAŠIĆ, diplomirani inženjer elektrotehnike, zaposlena u UINO od 2009. godine. Trenutno raspoređena na poziciji stručni savjetnik u Grupi za informacione tehnologije u Regionalnom centru Tuzla. U dosadašnjem radu je obavljala poslove vezane za razvoj i održavanje poreskog softvera. Od 2014 godine je član, a od 2017.godine šef Tehničkog tima za razvoj i implementaciju nove poreske aplikacije, član Radne grupe za izradu podzakonskih akata o korišćenju elektronskih usluga UIO i mnogih drugih. Kao predavač je angažovana na internim seminarima u UIO na temu “Elektronske usluge UIO”, a učestvovala i na većem broju eksternih seminara.

 


KOTIZACIJA ZA SEMINAR

■ 100 KM po jednom učesniku

U cijenu nije uračunat PDV.

Pozivamo Vas da svoje učešće što prije izvršite uz napomenu da budžetski korisnici, naravno mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili fax: 051 466 601

 

CERTIFIKATI

Po završetku seminara, učesnici dobijaju certifikate o pohađanju seminara.

 

DODATNE INFORMACIJE 

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na telefone 066 240 000 ili 051 466 602.

 

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Seminari

aktuelni seminari

Održani seminari

Kontakt

  • Telefoni mobilni +

      066 299 999 , 066 240 000
  • Telefoni fiksni +

    051 466 600
  • Fax +

    Fax: 051 466 601
  • 1