SEMINAR ZNAČAJNE NOVINE U CARINSKOM SISTEMU BIH U 2022. GODINI

1061 2 

 

Poštovane koleginice i kolege, sa velikim zadovoljstvom pozivamo Vas na:

SEMINAR ZNAČAJNE NOVINE U CARINSKOM SISTEMU BIH U 2022. GODINI


28. april 2022. godine - Hotel Kardial, Banja Vrućica, Teslić
06. maj 2022. godine - Video snimak
12. maj 2022. godine - Video snimak

U toku su značajne izmjene propisa u oblasti uvoza i izvoza robe u i iz BiH. Neki od ovih propisa su nedavno usvojeni i već su stupili na snagu, a drugima primjena uskoro počinje. Da li ste upoznati sa ovim izmjenama i da li ste spremni da počnete da ih primjenjujete?

Nepoznavanje ovih izmjena može dovesti u Vašoj firmi do zastoja u procesu uvoza i izvoza robe, a to svakako želite izbjeći. Na ovom seminaru imate priliku da Vas eminentni stručnjaci Uprave za indirektno oporezivanje BiH, koji najbolje poznaju ovu oblast, na vrijeme upoznaju sa svim izmjenama.

- Znate li šta firmama obezbeđije status OVLAŠTENI PRIVREDNI SUBJEKT?
Ovlašteni privredni subjekt (AEO) je novi zakonski institut koji je u carinski sistem Bosne i Hercegovine uveden novim Zakonom o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini.

Sticanje statusa AEO stoji na raspolaganju svim privrednim subjektima, bez obzira na veličinu preduzeća, uključujući mala i srednja preduzeća.

Osnovni motiv postojanja instituta AEO jeste želja da se privrednim subjektima pruži mogućnost da koriste olakšice u vezi sa carinskim postupcima i carinskom kontrolom, koje su, kako ćemo na ovom seminaru saznati, značajne.

Zato, posjetite ovaj seminar kako bi bliže bili upoznati sa konkretnim koracima na putu sticanja statusa AEO, te koje su prednosti i pogodnosti sticanja AEO statusa.

- Zašto NCTS (novi komjuterizovani provozni sistem)

Novi kompjuterizovani provozni postupak (NCTS) je prvi elektronski, bespapirni carinski postupak u Bosni i Hercegovini.

Osnovni princip carinskog provoznog postupka je da se omogući kretanje robe iz jednog u drugi carinski ured u okviru iste ili neke druge carinske teritorije, bez naplate carine i drugih dažbina, a pod uslovom da se ispune svi zahtevi koji se odnose na plombe, rokove ili osiguranje i slično.

Osnovni smisao NCTS-a je pojednostavljenje postojeće carinske procedure kroz brži protok roba, efikasniji postupak provoza, carine bez papira, manjih redova kamiona na graničnim prelazima. Sve to omogućava da naša privreda postane konkurentnija na globalnom tržištu.

NCTS omogućava podnošenje elektronskih deklaracija za provoz robe i kompletno elektronsko vođenje i upravljanje provoznim carinskim poslovima u drumskom saobraćaju. Papirna carinska deklaracija se zamjenjuje elektronskom, a na koji način saznaćete na ovom seminaru.

Na seminaru će biti obrađene i druge teme. Kompletan program možete naći u nastavku.

Na ovom seminaru ćete imati priliku i da direktno postavljate pitanjima predavačima koji rade u UIO i koji odlično poznaju ove probleme. Iskoristite tu šansu.

Predavači na seminaru će Vam pomoći da razriješiti nedoumice i da izbjegnete probleme sa inspekcijama.

Seminar je namijenjen vlasnicima preduzeća, privatnicima, direktorima, špediterima, pravnicima, računovodstvenim radnicima, knjigovođama, revizorima i svim onima koji uvoze ili izvoze robu ili vide svoju šansu za poboljšavanje poslovanja uvozom i izvozom robe.

Seminar je veoma koristan i zaposlenim u javnom sektoru, jer im omogućuje razumijevanje kompletnog postupka uvoza i izvoza robe. U ovom sektoru naročito je koristan rukovodiocima, sekretarima organizacija, predsjednicima i članovima komisija za javne nabavke i službenicima za javne nabavke.

Takođe je koristan i radnicima pravosuđa koji se susreću sa ovakvim tipom predmetima.

ZA SVE UČESNIKE JE OBEZBJEĐEN RUČAK I PIĆE U PAUZAMA.

 

 
VELIKE PROMJENE U NAČINU RADA SU U TOKU ! UPOZNAJTE SE SA NJIMA ! 

 

 
OVAJ SEMINAR JE PRILIKA DA SE UPOZNATE SA USVOJENIM IZMJENAMA PROPISA VEZANIH ZA PROCEDURE UVOZA I IZVOZA !

 

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 
Predavači će u toku seminara obraditi sledeće teme:
 

• AEO (OVLAŠTENI PRIVREDNI SUBJEKT)
    • Šta znači statu AEO
    • Zašto AEO
    • Vrste AEO odobrenja
    • Kriterijumi za dobijanje statusa AEO
    • AEO postupak odobravanja
    • Međusobno priznavanje AEO
    • Uticaj AEO na odobrenja za carinska pojednostavljenja

• ELEKTRONSKI PROVOZNI POSTUPAK (NCTS)
    • Postupak provoza - podjela
    • Šta je NCTS i njegove prednosti
    • Uloge carinskih ureda u NCTS-u
    • Završetak i zaključenje postupka provoza
    • Novine u vezi osiguranja duga u postupku provoza

• DRUGE CARINSKE NOVINE
    • Novi carinski termini
    • Ulazna i izlazna sažeta deklaracija
    • Novine u vezi obračuna, plaćanja i/ili isplate zatezne kamate u
postupku naknadne provjere carinske deklaracije

• ČESTA PITANJA U PRAKSI U VEZI SA CARINSKIM POSTUPCIMA S EKONOMSKIM UČINKOM
(rokovi, razduženje postupka i drugo)

• KAKO DOBITI CARINSKO OVLAŠTENJE U SVRHU POJEDNOSTAVLJENOG POSTUPKA DOKAZIVANJA PORIJEKLA ROBE
    • Šta je carinsko ovlaštenje
    • Kojim izvoznicima se može dodjeliti
    • Sta sadrži i koja mu je svrha
    • Koji uslovi moraju biti ispunjeni
    • Koja je razlika izmedu ovlaštenih i odobrenih izvoznika
    • Ko su odgovorne osobe i koja je njihova obaveza
    • Zašto sve veći broj izvoznika podnosi zahtjev za dobijanje statusa ovlaštenog izvoznika

• KAKO ISPUNITI USLOVE ZA PRIMJENU POVLAŠTENE STOPE CARINE
    • Šta je povlaštena/preferencijalna stopa carine
    • Šta je suspenzija carinske stope
    • Kada i po kom osnovu se mogu ostvariti
    • Ko primjenjuje autonomne trgovinske mjere i na što se odnose
    • Koji je osnov za postupanje i čime je to propisano
    • Koji uslovi moraju biti ispunjeni
    • Kako otkloniti dileme u pogledu ispunjenosti uslova u status izvozne robe
    • Kada zatražiti Obavezujuću informaciju o porijeklu i od koga
    • Zašto je uopšte važno da roba ima status robe porijeklom iz Bosne i Hercegovine

PREDAVAČI

MILJKA KUTIĆ, diplomirani pravnik. Zaposlena u Upravi za indirektno oporezivanje u Sektoru za carine, na radnom mjestu šefa Odsjeka za carinske postupke. Ima dvadeset godina radnog iskustva na području carinskog sistema - prvenstveno na carinskim postupcima. Do sada održala mnogobrojne obuke u vezi carinskih postupaka i primjene carinskih propisa, kako za carinske službenike tako i za treća lica (učesnike u carinskom postupku: uvoznike, izvoznike, špeditere, prevoznike i drugi) kako u organizaciji Uprave za indirektno oporezivanje, tako i u organizaciji raznih privrednih komora iz BiH, drugih subjekata i u okviru određenih međunarodnih projekata odobrenih u BiH. Posjeduje Certifikat o završenoj obuci za predavača od Ureda Europske unije za carinsku i fiskalnu pomoć (CAFAO).

MILENA KNEŽEVIĆ, diplomirani politolog, stručni savjetnik na poslovima porijekla robe u Upravi za indirektno oporezivanje - Sektoru za carine. Ima 36 godine radnog iskustva, od toga 24 godine u oblasti carina. Pohađala i završila niz obuka, kao i obuku za predavače. Radila nekoliko godina, pored redovnih poslova i kao predavač u školi organizovanoj za carinske službenike. Po potrebi i po pozivima Privrednih komora održava seminare za carinske službenike, kao i ostale privredne subjekte.

 
KOTIZACIJA ZA SEMINAR

■ Prisustvo u hotelu - 159 KM po jednom učesniku
■ Prisustvo u hotelu - Popust za rane prijave do 15. aprila – kotizacija iznosi 145 KM
■ Praćenje video snimka– kotizacija iznosi 119 KM

■ Za prijave 2 i više osoba iz iste organizacije odobrava se dodatni popust od 10% na ukupnu
cijenu kotizacije.

U cijenu nije uračunat PDV.

Pozivamo Vas da svoje učešće što prije prijavite uz napomenu da budžetski korisnici, naravno, mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili fax: 051/466-601

CERTIFIKATI

Po završetku seminara, učesnici dobijaju certifikate o pohađanju seminara.

DODATNE INFORMACIJE 

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na telefone 066 240 000 ili 051 466 602.

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Seminari

aktuelni seminari

Održani seminari

Kontakt

  • Telefoni mobilni +

      066 299 999 , 066 240 000
  • Telefoni fiksni +

    051 466 600
  • Fax +

    Fax: 051 466 601
  • 1