DRUGI JAHORINSKI DANI JAVNIH NABAVKI


1062 

 

DRUGI JAHORINSKI DANI JAVNIH NABAVKI

- 30. i 31. maj 2022. godine u Hotelu Lavina, Jahorina

- 07. i 08. jun 2022. godine - Video snimak
- 13. i 14. jun 2022. godine - Video snimak

Poštovana/i,
Pozivamo Vas na "Druge jahorinske dane javnih nabavki". U toku dva dana, na predivnoj Jahorini, u odličnom hotelu Lavina imaćete priliku da prođete cjelokupni postupak javnih nabavki i steknete potpuno znanje bilo da ste ponuđač ili ugovorni organ.

Pravilno provođenje javnih nabavki je veoma bitno za ugovorne organe jer izbjegavate probleme i poništavanje postupaka, a ponuđačima donosi nove poslove i direktnu materijalnu korist. Zakon o javnim nabavkama u BiH, koji primjenjujemo svakodnevno, još uvijek izaziva razne nedoumice. Dovoljna je mala greška, za koju nismo ni mislili da ja važna, pa da propadne postupak javne nabavke na kojem smo radili mjesecima ili da izgubimo, kao dobavljač, ugovor koji nam dosta znači.

Uskoro će se usvojiti i Novi zakon o javnim nabavkama koji donosi značajne novine. Upoznajte se sa ovim promjenama na vrijeme.
Elektronske javne nabavke su postale nezamjenjive u postupku nabavki, a spremne su velike izmjene koje će Vam biti prezentirane u toku ova dva dana.

Ovaj događaj ima za cilj da razmotri značajna pitanja iz ove oblasti i da omogući učesnicima razmijenu različitih saznanja, iskustva i informacije, ali i  uspostave direktne poslovne kontakte.

Tokom ovog događaja biti će prostora za diskusiju i pitanja s ciljem da se upoznate s problemima koji se javljaju u praksi.

Svi učesnici će dobiti dosta primjera dokumenata iz prakse, u elektronskom obliku, koji im mogu poslužiti kao uzorci kod kreiranja vlastitih dokumenata.

Predavači su:
- DRAGANA KOVAČEVIĆ - Načelnika odjeljenja za finansije opštine Laktaši i ovlašteni predavač Agencije za javne nabavke
- DARIO KIHLI, diplomirani inženjer elektrotehnike, šef Grupe za IT u Agenciji za javne nabavke i ovlašteni predavač Agencije za javne nabavke

Sve informacije vezane za "JAHORINSKE DANE JAVNIH NABAVKI" možete dobiti na brojeve telefona: 066/240-000 i 066/299-999.

"Jahorinski dani javnih nabavki" su namijenjani računovođama, revizorima, članovima komisija za javne nabavke, rukovodiocima u privatnim i državnim preduzećima, vlasnicima preduzeća, samostalnim poduzetnicima, pravnicima i svima onim koji se susreću i postupaju po Zakonu o javnim nabavkama BiH.

Na jednom mjestu dobićete sve detaljne informacije vezane uz izmjene i novosti u ovoj oblasti.

Pozivamo Vas da prisustvujete ovom značajnom događaju iz oblasti javnih nabavki. Znanje Vam donosi uštedu u poslovanju.

Dani javnih nabavki se odvijaju u hotelu "Lavina", na predivnoj Jahorini.

Za sve učesnike obezbjeđen je ručak prvog dana i piće na pauzama oba dana.

VIŠE INFORMACIJA, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

hotel

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE

 

 RANE PRIJAVE - do 13.05.2022. god.
   - Prisustvo u hotelu - 240 KM
   - Praćenje video snimka – kotizacija iznosi 160 KM

 REDOVNA CIJENA - poslije termina ranih prijava
   - Prisustvo u hotelu - 270 KM
   - Praćenje video snimka– kotizacija iznosi 190 KM

Za prijave 2 i više osoba iz iste organizacije odobrava se dodatni popust od 10% na ukupnu cijenu kotizacije.

U cijenu nije uračunat PDV.

Pozivamo Vas da svoje učešće što prije prijavite uz napomenu da budžetski korisnici, naravno, mogu prisustvovati uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

Prijavu slati na e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili na fax: 051 466 601.

Predavači će u okviru tema obraditi:
 

1. DAN


1. KAKO PRIPREMITI TENDERSKU DOKUMENTACIJU I NAJČEŠĆE GREŠKE PRILIKOM PRIPREME TENDERSKE DOKUMENTACIJE
    • Način izbora postupka javne nabavke
    • Odluka o nabavci
    • Ko priprema tendersku dokumentaciju i da li članovi komisije mogu učestvovati i u pripremi tenderske dokumentacije
    • Opisivanje predmeta nabavke i primjena nediskriminirajućih odredbi
    • Definisanje rokova
    • Kako napraviti tehničke specifikacije
    • Kako se tender dijeli na lotove
    • Ispravno definisanje zahtjeva (numerisanje i parafiranje stranica, prevođenje ponuda, način ispravljanja ponuda, dostavljanje ponuda na obrascima ugovornih organa, ..)
    • Koji uslovi i dokazi se moraju i smiju tražiti
    • Koje licence, certifikate i dozvole smijemo, a šta ne smijemo tražiti
    • Definisanje parametara za bodovanje ponuda
    • Načini objavljivanja tendera
    • Načini traženja i odgovaranja na zahtjeve za pojašnjenje tenderske dokumentacije
    • Kriteriji za odluku o odabiru
    • Na šta se ponuđači najčešće žale

2. PRIPREMA PONUDE OD STRANE PONUĐAČA U SKLADU SA TENDERSKOM DOKUMENTACIJOM I NAJČEŠĆE GREŠKE
    • Pretraga postupaka i obavještenja na portalu javnih nabavki,
    • Preuzimanje tenderske dokumentacije,
    • Priprema ponuda (osnovni elementi ponude, izjave, obrasci, garancije),
    • Upućivanje zahtjeva za pojašnjenje tenderske dokumentacije,
    • Šta sve prihvatljiva ponuda mora sadržavati - sadržaj ponude, period važenja, garancije,
    • Dokazi o posjedovanju licence, certifikata i dozvola,
    • Koju dokumentaciju od podizvođača mora da se priloži,
    • Kako pripremati izjave koje se odnose na ličnu sposobnost, sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, izjave koje se odnose na ekonomsku i financijsku sposobnost i izjave koje se odnose na tehničku i profesionalnu sposobnost za robe, radove ili usluge,
    • Ko može potpisati ponudu,
    • Predaja i prijem ponuda,
    • Koje su česte greške i razlozi za odbacivanje ponuda,  
    • Praktični primjeri ponuda (ponude za kancelarijski materijal, građevinske radove, usluge, ekskurzije, edukacije, vozila, kompjuterskog materijala, ljekova, goriva, registracije vozila, osiguranja itd), Kako napisati žalbu i kome je uputiti i primjeri žalbi, Mogućnost sudske zaštite i troškovi oko pokretanja sudskog postupka

3. ANALIZA PONUDA I DODJELA UGOVORA
    • Otvaranje ponuda
    • Ko vrši analizu ponuda
    • Odustajanje od ponude
    • Postupanje u slučaju prijema nedovoljnog broja ponuda
    • Način slanja zahtjeva za pojašnjenje ponude
    • Moraju li dokumenti biti orginalni ili se mogu priložiti kopije
    • Matematičke greške u ponudi i način ispravke računskih greški
    • Šta se smatra neprirodno niska cijena
    • poređenje ponuda  i bodovanje
    • Kako se pravi zapisnik o analizi i ocjeni ponuda
    • Preporuka komisije za nabavke

4. PRAVNA ZAŠTITA - KOJA PRAVA IMAJU PONUĐAČI? KAKO PONUĐAČI MOGU OSTVARITI SVOJA PRAVA?    
    • Stranke u postupku
    • Način izjavljivanja žalbe
    • Rokovi za izjavljivanje žalbe
    • Postupak Ugovornog organa po žalbi
    • Dokazivanje po žalbi
    • Bitne povrede zakona
    • Sadržaj žalbe
    • Upravni spor
    • Ko snosi troškove žalbe i upravnog postupka
    • Ko nadoknađuje štetu

5. ŠTA DONOSI NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA PONUĐAČIMA I UGOVORNIM ORGANIMA
    • Uvođenje novih instituta preuzetih iz Direktiva, oznaka, zahtjevi za oznaku, životni vijek, dinamički sistem kupovine,
    • Nove definicije ponude: prihvatljiva; neprihvatljiva; nepravilna.
    • Proširuju se postojeća izuzeća od primjene ZJN,
    • Nova obaveza da svi ugovorni organi donesu interni pravilnik kojim uređuju sva pitanja javnih nabavki,
    • Dodatno je regulisan status službenika za javne nabavke,
    • Obaveznost podjele predmeta nabavke na lotove,
    • Detaljnije propisani uslovi za početak postupka javne nabavke,
    • Objava pregovaračkog postupka bez objave obavještenja na Portalu javnih nabavki,
    • Uslovi za isključenje  ponuđača iz budućih postupaka javnih nabavki, tzv. crna lista,
    • Diskvalifikacija po osnovu sukoba interesa,
    • Nova pravila za provođenje konkurentskog zahtjeva i direktnog sporazuma,
    • Postupanje ugovornog organa po žalbi,
    • Preciziranje rokova za izjavljivanje žalbe,
    • Apsolutno bitne povrede zakona,
    • Troškovi u postupku pravne zaštite.

6. PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI I OKVIRNI SPORAZUM
    • Opšti uslovi za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, • Faze pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci, • Posebni uslovi za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku usluga, roba i radova, • Sličnosti/razlike između pregovaračkog postupka sa objavom obavještenja i pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, • Praktičan prikaz dijagrama toka u pregovaračkom postupku korak po korak, • Obaveze ugovornog organa pri provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci, • Izrada tenderske dokumentacije, • Provjera kvalifikacija kandidata, • Obavještavanje učesnike o rezultatima prvog dijela postupka, • Pozivanje kvalifikovanog kandidata, • Pregovaranje, • Poziv za dostavljanje konačne ponude, • Analiza konačnih ponuda, • Dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti
    • Kada se primjenjuje okvirni sporazum? • Vrste okvirnog sporazuma, • Razlike između ugovora i okvirnog sporazuma, • Priprema tenderske dokumentacije za zaključivanje okvirnog sporazuma, • Procjena vrijednosti nabavke, • Vremensko trajanje okvirnog sporazuma, • Sklapanje ugovora o javnoj nabavci na osnovu okvirnog sporazuma,  • Realizacija okvirnog sporazuma, • Problemi u praksi kod realizacije okvirnog sporazuma, • Primjeri iz prakse


2. DAN


1. IZMJENE ZJN SA ASPEKTA PROVOĐENJA ELEKTRONSKIH NABAVKI
    • Objavljivanje Planova nabavki i izmjena/dopuna Planova nabavki;
    • Demonstracija provođenja postupka direktnog sporazuma putem sistema e-Nabavke (ponude kod direktnog sporazuma);
    • Zakazivanje e-Aukcije sa jednim ponuđačem;
    • Notifikacije u slučaju žalbe na postupku/lotu

2. ELEKTRONSKI POSTUPAK
    • Dodjela korisničkih uloga operaterima u sistemu;
    • Kreiranje elektronskog postupka;
    • Administracija uslova za učešće;
    • Kreiranje ponuda i dostava ponuda;
    • Povlačenje ponude i izmjena/dopuna ponude;
    • Formiranje Komisije za nabavke;
    • Članovi tima na postupku;
    • Automatsko otvaranje ponuda;
    • Otkazivanje automatskog otvaranja ponuda;
    • Evaluacija ponuda;
    • Unos rezultata evaluacije;
    • Bodovanje i kreiranje preporuka;
    • Odbijanje preporuke i prihvatanje preporuke komisije;
    • Kreiranje Zahtjeva za ispravku računske greške;
    • Pojašnjenja ponuda;
    • Kreiranje zahtjeva za obrazloženje neprirodno niske cijene;
    • Kreiranje izvještaja i zapisnika;
Kreiranje i objavljivanje Odluka o izboru/poništenju;

3. ELEKTRONSKA PONUDA
    • Uslovi za učešće u E-postupku
    • Kreiranje elektronskog postupka
    • Kreiranje dodatnih uslova za učešće u elektronskom postupku
    • Formiranje i izmjena komisije za E-nabavke
    • Kreiranje ponude
    • Slanje elektronskih ponuda
    • Povlačenje i ispravka elektronskih ponuda
    • Otkazivanje automatskog otvaranja ponuda i ponovno zakazivanje
    • Evaluacija ponuda
    • Izmjena rezultata evaluacije
    • Otvaranje elektronskih ponuda
    • Zahtjev za ispravku računske greške
    • Postavljanje pitanja za pojašnjenje ponude
    • Obrazloženje neprirodno niske cijene
    • Eaukcije u elektronskom postupku (nova logika kod podnošenja ponuda kod kriterija NC)
    • Poništenje održane eaukcije i ponovno zakazivanje od strane Ugovornog organa
    • Preporuka za dodjelu/poništenje
    • Prihvatanje/odbijanje preporuke od strane odgovorne osobe
    • Tim ponuđača u E-postupku
    • Generisanje enkripcijskog ključa i slanje E-ponude
    • Povlačenje i ispravka elektronskih ponuda u sistemu E-nabavke

4. ELEKTRONSKA AUKCIJA
    • Kreiranje e-Aukcije;
    • Odabir ponuđača u e-Aukciiji;
    • Unošenje ponuda;
    • Zakazivanje e-Aukcije;
    • Izmjena i otkazivanje e-Aukcije;
    • Učestvovanje u e-Aukciji;

 CERTIFIKATI
Po završetku događaja, učesnici dobijaju certifikate o učešću na Jahorinskim danima javnih nabavki.

 SMJEŠTAJ

U cijenu kotizacije ne ulazi smještaj učesnika. Na Jahorini se nalazi velik broj hotela gdje učesnici mogu odsjesti. Učesnici individualno odlučuju gdje će biti smješteni. Za učesnike "Jahorinskih dana javnih nabavki" obezbjeđene su znatno povoljnije cijene smještaja u samom hotelu "Lavina". Ako se odlučite za smještaj u ovom hotelu, popunite formular od hotela Lavina sa cijenama  i dostavite hotelu kako bi ostvarili povoljnije cijene. (U cijenu je uključeno i besplatan Wi-Fi internet, parking i korištenje sadržaja spa centra – bazen, sauna i parno kupatilo).

Ovde možete preuzeti formular za popust na smještaj u hotelu Lavina.

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na telefone 066 240 000.

VIŠE INFORMACIJA, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

 

Seminari

aktuelni seminari

Održani seminari

Kontakt

  • Telefoni mobilni +

      066 299 999 , 066 240 000
  • Telefoni fiksni +

    051 466 600
  • Fax +

    Fax: 051 466 601
  • 1