SEMINAR "CARINA BEZ PAPIRA" I DRUGE NOVE VELIKE IZMJENE PROPISA IZ OBLASTI UVOZA I IZVOZA U BIH

1065 2 

 

Poštovane koleginice i kolege, sa velikim zadovoljstvom pozivamo Vas na:

SEMINAR "CARINA BEZ PAPIRA" I DRUGE NOVE VELIKE IZMJENE PROPISA IZ OBLASTI UVOZA I IZVOZA U BIH


05. oktobar 2022. god. - Video snimak
11. oktobar. 2022. god. - Video snimak
14. oktobar. 2022. god. - Video snimak

Obavještavamo Vas da je došlo je do značajnih izmjena propisa u oblasti uvoza i izvoza robe u i iz BiH. Ovi propisu su nedavno usvojeni i počeli su se primjenjivati od 01.08.2022. godine.

Usvojeno je više podzakonskih akata koji se odnose na početak primjene novog Zakona o carinskoj politici u BiH koji je stupio na snagu od 1. avgusta ove godine.

Znate li koje su obaveze špeditera nakon 01.08.2022? Počinje „carina bez papira“. Znate li šta to znači? Jeste li upoznati sa NCTS - Novim kompjuterizovanim sistemom provoza, sa korištenjem kvalifikovanog elektronskog potpisa, podnošenjem i obradom elektronskih provoznih prijava itd?

Znate li sve o prelaznim pravilima namjenjenim za privremenu primjenu, na bilateralnoj osnovi, između strana potpisnica ugovora o slobodnoj trgovini? Primjenjivaće se alternativno uz PEM pravila i to samo sa stranama ugovornicama koja ista primjenjuju.

Ova pravila ne mjenjaju odredbe Konvencije, ne mjenjaju prava i obaveze strana, ali su ''zanimljiva'' privrednim subjektima jer su daleko jednostavnija i uslove za status robe sa porijeklom je lakše zadovoljiti.

Usvojen je novi Zakona o carinskim prekršajima BiH. Znate li šta donosi? Šta je razlog donošenja novog zakona? Šta se smatra sada prekršajima? Zbog čega se može sve odgovarati itd.?

 
OVAJ SEMINAR JE PRILIKA DA SE UPOZNATE SA BROJNIM USVOJENIM IZMJENAMA PROPISA VEZANIH ZA PROCEDURE UVOZA I IZVOZA !

 
Da li ste upoznati sa ovim svim ovim izmjenama i da li ste spremni da počnete da ih primjenjujete?
 
Nepoznavanje ovih izmjena može dovesti u Vašoj firmi do zastoja u procesu uvoza i izvoza robe, a to svakako želite izbjeći. Na ovom seminaru imate priliku da Vas eminentni stručnjaci Uprave za indirektno oporezivanje BiH, koji najbolje poznaju ovu oblast, na vrijeme upoznaja sa svim izmjenama.
 
Na seminaru se razmotraju brojna pitanja.
 
Predavači na seminaru će Vam pomoći da razriješiti nedoumice i da izbjegnete probleme sa inspekcijama.
 
Seminar je namijenjen vlasnicima preduzeća, privatnicima, direktorima, špediterima, pravnicima, računovodstvenim radnicima, knjigovođama, revizorima i svim onima koji uvoze ili izvoze robu ili vide svoju šansu za poboljšavanje poslovanja uvozom i izvozom robe.
 
Seminar je veoma koristan i zaposlenim u javnom sektoru, jer im omogućuje razumijevanje kompletnog postupka uvoza i izvoza robe. U ovom sektoru naročito je koristan rukovodiocima, sekretarima organizacija, predsjednicima i članovima komisija za javne nabavke i službenicima za javne nabavke.
 
Takođe je koristan i radnicima pravosuđa koji se susreću sa ovakvim tipom predmetima.
 

 
UPOZNAJTE SE NA VRIJEME SA IZMJENAMA PROPISA !

 

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 
Predavači će u toku seminara obraditi sledeće teme:
 

IMPLEMENTACIJA NCTS FAZE 5 NA NACIONALNOM NIVOU U BIH OD 01.08.2022. GODINE
    • NCTS - Novi kompjuterizovani sistem provoza
    • Početak „carine bez papira“
    • Pristupanje CTC Konvenviji o zajedničkom tranzitu,
    • Obaveze špeditera prije i nakon 1.8.2022.
    • Podnošenje zahtjeva za registraciju u NCTS
    • Odobravanja kvalifikovane elektronske potvrde
    • Korištenja kvalifikovanog elektronskog potpisa
    • Podnošenje i obrada elektronskih provoznih prijava
    • Sveobuhvatne provozne garancije za postupak provoza prije početka implementacije i nakon početka implementacije 01.08.2022. godine,
    • Odobrenje za sveobuhvatno osiguranje u postupku provoza podnošenje i odobravanje,
    • Zavođenje sveobuhvatne provozne garancije u GMS sistem u centralnoj garantnoj kancelariji u SU UIO ,
    • Rok važenja sveobuhvatnih garancija za postupak provoza,
    • Ovlašteni pošiljaoci i ovlašteni primaoci u NCTS okruženju, njihova prava i obaveze,
    • Pitanja zainteresovanih učesnika

PRIMJENA PRELAZNIH PRAVILA O PORIJEKLU ZASNOVANIH NA ODREDBAMA REVIDIRANE PEM KONVENCIJE
    • Prijedlozi i obavještenja Evropske komisije,
    • Vodič kroz prelazna pravila,
    • Propustljivost između dva seta pravila,
    • Razlike u kumulaciji, toleranciji, segregaciji,
    • Principi teritorijalnosti,
    • Fokus na proizvode sa posebnim pravilima,
    • Izjave dobavljača,
    • Konkretni primjeri..

NOVI ZAKON O CARINSKIM PREKRŠAJIMA BOSNE I HERCEGOVINE („SLUŽBENI GLASNIK BIH“, BROJ 28/22)
    • Šta je  bio osnovni cilj donošenja  novog Zakona o carinskim prekršajima Bosne i Hercegovine 
    • Šta je predmet Zakon o carinskim prekršajima Bosne i Hercegovine
    • Ko je nadležan za pokretanje i  vođenje  prekršajnog postupa
    • Kada nastupa zastarjelost za pokretanje i vođenje postupka
    • Koji su to prekršaji koji nisu bili  propisani Zakonom o carinskim prekršajima iz 2005. godine, iz kojih razloga su propisani ovim zakonom i šta je dovelo do propisivanja novih prekršaja ovim zakonom
    • Koje su to novine u ovom Zakonu u odnosu na Zakon iz 2005. godine (kao što je da  nema naplata kazne za počinjeni carinski prekršaj na licu mjesta,  da je ovim zakonom  propisana zastarjelosti za pokretanje prekršajnog postupka, prekid roka zastarjelosti, te apsolutni rok zastarjelosti i dr.),
    • Koji su to propisani prekršaji zbog kršenja odredbi  Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini
    • Koji su to propisani prekršaji zbog kršenja odredbi  Odluke o sprovođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini
    • Za koje prekršaje je propisana zaštitna mjera obaveznog oduzimanja robe, a za koje je propisano da se može oduzeti
    • U kojim slučajevima će se po službenoj dužnosti naplatiti uvozne dažbine licu koje je počinlo carinski prekršaj
    • Kada se može dozvoliti otkup robe licu  koji je oglašen krivim za počinjeni carinski prekršaj kojem je i pored novčane kazne izrečena zaštitna mjera – oduzimanja robe u korist države. 

PREDAVAČI

BORIS ĐENADIJA, šef Grupe, Sektor za carine, Odsjek za postupak provoza, Grupa za provjere i zaključenje postupka provoza i osiguranje duga u Upravi za indirektno oporezivanje BiH
MILENA KNEŽEVIĆ, diplomirani politolog, stručni savjetnik na poslovima porijekla robe u Upravi za indirektno oporezivanje BiH - Sektoru za carine
MILENA DAVIDOVIĆ - Stručni savjetnik u Odsjeku za carinske postupke u Upravi za indirektno oporezivanje BiH

 
KOTIZACIJA ZA SEMINAR

■    Praćenje video snimka – kotizacija iznosi 120 KM

■    Za prijave 2 i više osoba iz iste organizacije odobrava se dodatni popust od 10% na ukupnu cijenu kotizacije.
U cijenu nije uračunat PDV.

Pozivamo Vas da svoje učešće što prije prijavite uz napomenu da budžetski korisnici, naravno, mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili fax: 051/466-601Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

CERTIFIKATI

Po završetku seminara, učesnici dobijaju certifikate o pohađanju seminara.

DODATNE INFORMACIJE 

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na telefone 066 240 000 ili 051 466 602.

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Seminari

aktuelni seminari

Održani seminari

Kontakt

  • Telefoni mobilni +

      066 299 999 , 066 240 000
  • Telefoni fiksni +

    051 466 600
  • Fax +

    Fax: 051 466 601
  • 1