SEMINAR ZNAČAJNE NOVE IZMJENE PROPISA IZ OBLASTI UVOZA I IZVOZA U BIH I AKTUELNOSTI VEZANE ZA "CARINU BEZ PAPIRA"

1075
 

Poštovane koleginice i kolege, sa velikim zadovoljstvom pozivamo Vas na:

SEMINAR ZNAČAJNE NOVE IZMJENE PROPISA IZ OBLASTI UVOZA I IZVOZA U BIH I AKTUELNOSTI VEZANE ZA "CARINU BEZ PAPIRA"


12. decembar 2022. godine - Teslić, Hotel Kardial
13. decembar 2022. godine - Hollywood, Sarajevo

16. decembar 2022. godine - Video snimak
21. decembar 2022. godine - Video snimak

U postupcima uvoza i izvoza počela su se primjenjivati brojna nova pravila. Subjekti koji se bave uvozom i izvozom roba trebali bi što prije da se upoznaju sa njima. Da li želite da budete sigurni kako se primjenjuju nova pravila? Na ovom seminaru ćete dobiti sve odgovore od stručnjaka Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Uvedene su brojne novine kao što su Ovlašteni privredni subjekt (AEO) - novi institut koji je uveden u carinsko zakonodavstvo BiH po prvi put. Znate li sve o Ulaznoj i izlaznoj sažetoj deklaraciji, o Kućnom uvoznom i izvoznom carinjenju, o uvedenim novinama u pogledu kriterijuma za njihovo odobrovanje, zatim u pogledu privremenog ukidanja, opoziva privremenog ukidanja i ukidanja odobrenja za navedena pojednostavljenja. Znate li dovoljno o prvi put regulisanom Sistemu praćenja i ponovne procjene odobrenja za pojednostavljene postupke i o novinama koje donosi član 267. Zakona, koji reguliše pitanje isplate zatezne kamate kod povrata uvoznih dažbina?

Novi pojednostavljeni postupak je krovno pojednostavljenje svih pojednostavljenih carinskih postupaka. Znate li koje su prednosti za firmu koja ima status (AEO) u kontekstu postupaka vezanih uz carinu? Nije u pitanju samo da tim subjektima treba manje dokumentacije i obavlja se manje fizički pregleda pošiljki već postoje i druge prednosti. Status AEO-a dodijeljen u jednoj državi članici priznaju sve države članice.

 
OVAJ SEMINAR JE PRILIKA DA SE UPOZNATE SA BROJNIM USVOJENIM IZMJENAMA PROPISA VEZANIH ZA PROCEDURE UVOZA I IZVOZA !

 U ovom trenutku veliki problem se javlja što odobrenja za pojednostavljeno kućno uvozno-izvozno carinjenje, tj. pojednostavljeni postupci po fakturi važe do 31.01.2023. i prestaju automatizmom.

Ono preduzeće koje namjerava da ima i dalje pojednostavljenje, mora što prije da podnese ZAHTJEV NA NOVOM OBRASCU. Po novim propisima novi obrasci zahtjeva za ta pojednostavljenja su preuzeti iz carinskog zakonodavstva EU i drugačiji su u odnosu na zahtjeve koji su bili na snazi kada su izdata odobrenja.

Novi obrasci UIO-a su stvorili veliku zbrku jer u velikom obimu dolaze netačno popunjeni obrasci. Znate li kako da ih popunite? Naučićete to na ovom seminaru.

Na seminaru svaki učesnik će dobiti ISPRINTAN ZAHTJEV iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH i svaki učesnik će ručno ispuniti odmah obrazac, a zaposleni iz uprave za indirektno oporezivanje svaki zahtjev će pregledati i odmah sugerisati na greške da se isprave. Obrazaca za popunjavanje po svakoj firmi će biti više: jedan za lokalno uvozno – izvozno kućno carinjenje, drugi za carinsko skladištenje i dr. kontinuirani obrasci.

Na seminaru ćete biti upoznati sa preferencijalnim pravilima o porijeklu i sa Pan-Euro-Mediteranskim partnerstvom. Znate li šta je “varijabilna geometrija'', koji su uslovi i načini za sticanje povlaštenog tretmana i kako i kada popuniti uvjerenje EUR. 1 itd.? Razjasnićete svoje nedoumice na seminaru. Biće dosta i konkretnih primjera ...

U pogledu takozvane "Carine bez papira" znate li da su počele nove sveobuhvatne garancije za postupak provoza? Ovlašteni primaoci moraju imati kvalifikovanu elektronsku potvrdu da bi mogli završavati postupke provoza u odobrenim prostorima. Znate li šta donosi uvedena centralizacija naplata garancija za postupak provoza, kroz „GMS“ sistem i kako se skidaju sredstva na račun uprave?

Znate li na kakvom papiru moraju biti garancije, kojeg formata, sa kojim zaštitama?

Znate li dovoljno o reviziji tajmera unutar „NCTS“ sistema na osnovu kojih se pokreću akcije kao što su preporuke potrage, pokretanje potrage, preporuka za naplatu i pokretanje naplate?

Znate li šta nova odobrenja o sveobuhvatnom osiguranju obuhvataju?

Ova i mnoga druga pitanja će biti pojašnjena na seminaru.

Da li ste sigurni da ste dovoljno upoznati sa gornjim izmjenama i da li ste spremni da počnete da ih ispravno primjenjujete?

Nepoznavanje ovih izmjena može dovesti u Vašoj firmi do zastoja u procesu uvoza i izvoza robe, a to svakako želite izbjeći. Na ovom seminaru imate priliku da Vas eminentni stručnjaci Uprave za indirektno oporezivanje BiH, koji najbolje poznaju ovu oblast, na vrijeme upoznaja sa svim izmjenama.

Na ovom seminaru ćete imati priliku i da direktno postavljate pitanjima predavačima koji rade u UIO i koji odlično poznaju ove probleme. Iskoristite tu šansu.

ZA SVE UČESNIKE JE OBEZBJEĐEN RUČAK I PIĆE U PAUZAMA.

 
UPOZNAJTE SE NA VRIJEME SA IZMJENAMA PROPISA !


VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U
POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na
adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Predavači će u toku seminara obraditi sledeće teme:
 

MPLEMENTACIJA NCTS FAZA 5 I PROBLEMI KOJI SE JAVLJAJU U PRAKSI
Dokle se stiglo sa implemetacijom NCTS-a?, Problemi koji su se do sada uočili u implementaciji
NCTS - Novi kompjuterizovani sistem provoza, Primjena „carine bez papira“, Pristupanje CTC Konvenviji o zajedničkom tranzitu, Obaveze špeditera nakon 1.8.2022., Podnošenje zahtjeva za registraciju u NCTS, Odobravanja kvalifikovane elektronske potvrde, Korištenja kvalifikovanog elektronskog potpisa, Podnošenje i obrada elektronskih provoznih prijava, Potrage i naplata prema nerazduženim provoznim prijavama, Sveobuhvatne provozne garancije za postupak provoza prije početka implementacije i nakon početka implementacije 01.08.2022. godine, Protestovanje sveobuhvatnih provoznih garancija, Odobrenje za sveobuhvatno osiguranje u postupku provoza podnošenje i odobravanje, Zavođenje sveobuhvatne provozne garancije u GMS sistem u centralnoj garantnoj kancelariji u SU UIO,Budući planovi za implementaciju "carine bez papira", Dokle se stiglo sa bankarskim garancijama?, Rok važenja sveobuhvatnih garancija za postupak provoza, Ovlašteni pošiljaoci i ovlašteni primaoci u NCTS okruženju, njihova prava i obaveze, Pitanja zainteresovanih učesnika.

O NOVIM UPUTSTVIMA KOJA SU DONESENA NA OSNOVU NOVOG ZAKONA I ODLUKE
O novim uputstvima koja su donesena na osnovu novog Zakona i Odluke, a koja su objavljena u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine, Uputstvo o carinskom skladištenju i postupku carinskog skladištenja, Uputstvo o postupku kućnog izvoznog carinjenja, Uputstvo o postupku kućnog uvoznog carinjenja, Uputstva o postupku kućnog carinjenja robe koja se prevozi fiksnim prevoznim instalacijama, Uputstvo o carinskom postupku unutrašnje obrade (ko može da podnese zahtjev i kome, uslovi za izdavanje odobrenja, dokumentacija koja se podnosi uz zahtjev, ukidanje odobrenja,...), Uticaj odredaba novog Zakona o carinskim prekršajima Bosne i Hercegovine na pojednostavljenja, što je značajna novina za pravne subjekte koji imaju odobrenja za pojednostavljene postupke (lokalna izvozna i uvozna carinjenja, status ovlaštenog primaoca, status ovlaštenog pošiljaoca, pojednostavljeni postupak izvoza i uvoza po fakturi).

PREFERENCIJALNA PRAVILA PORIJEKLA KOJA SE KORISTE U EVROPSKOJ ZAJEDNICI, OSTALIM ZEMLJAMA EVROPE I ZEMLJAMA KOJE UČESTVUJU U EURO - MEDITERANSKOM PARTNERSTVU
Šta je Pan-Euro-Mediteransko partnerstvo­?, Koje zemlje koriste Pan-Euro-Mediteranski sistem?
Šta je “varijabilna geometrija''?, Koji se sporazum o slobodnoj trgovini i pravila o porijeklu primjenjuje na robe iz BiH?, Koncept "proizvodi sa porijeklom", Uslovi i način za sticanje povlaštenog tretmana, Kako i kada popuniti uvjerenje EUR. 1 odnosno izjavu o porijeklu?, Kako popuniti dokaz o porijeklu kada pošiljka ima robe porijeklom iz više zemalja?, Kako se tumači Aneks II Konvencije?, Šta javlja opravdanu sumnju u ispunjenost uslova za povlašteni status?, Konkretni primjeri...

PREDAVAČI

BORIS ĐENADIJA, diplomirani ekonomista smjera finansije i spoljna trgovina. U UIO radi od njenog osnivanja. U središnjem uredu Uprave za indirektno oporezivanje raspoređen na mjestu šefa Grupe za provjere i zaključivanje postupka provoza u Odsjeku za postupak provoza Sektora za carine. U implementaciji NCTS na nacionalnom nivou u BiH bio vođa Poslovnog tima u izradi raznih Uputstava koja propisuju rad i postupanje kako carinskih službenika tako i korisnika postupak provoza i garanata. Kontakt osoba ispred UIO sa TIR sekreterijatom u Genevi.

MILENA KNEŽEVIĆ, diplomirani politolog. Ima 36 godine radnog iskustva, od toga 24 godine u oblasti carina. Pohađala i završila niz obuka, kao i obuku za predavače. Radila nekoliko godina, pored redovnih poslova i kao predavač u školi organizovanoj za carinske službenike. Po potrebi i po pozivima Privrednih komora održava seminare za carinske službenike, kao i ostale privredne subjekte.

MILENA DAVIDOVIĆ, diplomirani pravnik, zaposlena u Upravi za indirektno oporezivanje u Sektoru za carine, na radnom mjestu stručnog savjetnika za carinske postupke u Odsjeku za carinske postupke. Od osnivanja UIO radila Sektoru za suzbijanje krijumčarenja, carinskih istraga i obaviještavanja, a od 2006. godine do danas u Sektoru za carine u Odsjeku za carinske postupke - na carinskim postupcima. Do sada održala mnogobrojne obuke u vezi carinskih postupaka i primjene carinskih propisa.

 
KOTIZACIJA ZA SEMINAR

■ Prisustvo u hotelu - 155 KM po jednom učesniku
■ Praćenje video snimka – kotizacija iznosi 130 KM

U cijenu nije uračunat PDV.

Pozivamo Vas da svoje učešće što prije prijavite uz napomenu da budžetski korisnici, naravno, mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili fax: 051/466-601Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

CERTIFIKATI

Po završetku seminara, učesnici dobijaju certifikate o pohađanju seminara.

DODATNE INFORMACIJE 

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na telefone 066 240 000 ili 051 466 602.

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Seminari

aktuelni seminari

Održani seminari

Kontakt

  • Telefoni mobilni +

      066 299 999 , 066 240 000
  • Telefoni fiksni +

    051 466 600
  • Fax +

    Fax: 051 466 601
  • 1