TREĆI NEUMSKI SUSRETI JAVNIH NABAVKI

1083 

 

TREĆI NEUMSKI SUSRETI JAVNIH NABAVKI

 

12. i 13. jun 2023. godine u Hotelu "Sunce", Neum

20. i 21. jun 2023. godine - video snimak
03. i 04. jul 2023. godine - video snimak

 

Zakon o javnim nabavkama u BiH primjenjujemo svakodnevno, međutim noročito usvajanjem izmjena ovog zakona, novih pravilnika koji su proizašli iz njega i drugih akata javljaju se brojne nedoumice o njegovoj ispravnoj primjeni.

Zbog ovoga je potrebna stalna edukacija osoblja koje ga primjenjuje i njihovo pravovremeno informisanje.

Za sve ugovorne organe i dobavljače organizovali smo "TREĆE NEUMSKE SUSRETE JAVNIH NABAVKI" na kojim će naglasak biti na praktičnoj primjeni Zakona o javnim nabavkama i podzakonskih akata.

Takođe sistem elektronskih javnih nabavki se stalno mijenja. Ovaj seminar će Vam omogućiti da budete na vrijeme upoznati sa izmjenama kroz praktičnu demonstraciju.

Ovaj događaj ima za cilj da razmotri značajna pitanja iz ove oblasti i da omogući učesnicima razmjenu različitih saznanja, iskustva i informacije, ali i da uspostavite direktne poslovne kontakte.

Tokom ovog događaja biće prostora za diskusiju i pitanja s ciljem da se upoznate s problemima koji se javljaju u praksi.

Predavači su:

- DRAGANA KOVAČEVIĆ, diplomirani ekonomista. Trenutno zaposlena u Opštini Laktaši na radnom mjestu načelnika odjeljenja za finansije. Certifikovani trener za javne nabavke Agencije za javne nabavke od 2006. godine. U prethodnom periodu održala veliki broj obuka na području BiH. Na poslovima javnih nabavki radi više od 10 godina. Ima nekoliko objavljenih stručnih tekstova iz oblasti javnih nabavki, koji su objavljeni u renomiranim stručnim časopisima.
- KEMAL MUHAMEDOVIĆ, dipl. oec – Ekspert za elektronske javne nabavke i razvoju poslovnih informacionih sistema i administrator portala e-nabavke (www.ejn.gov.ba). Član tima AJN za razvoj informacionih sistema Agencije za javne nabavke.

"Treći Neumski susreti javnih nabavki" su namjenjeni računovođama, revizorima, članovima komisija za javne nabavke, rukovodiocima u privatnim i državnim preduzećima, vlasnicima preduzeća, samostalnim poduzetnicima, pravnicima i svima onim koji se susreću i postupaju po Zakonu o javnim nabavkama BiH.

Na jednom mjestu dobićete sve detaljne informacije vezane uz izmjene i novosti u ovoj oblasti.

Pozivamo Vas da prisustvujete ovom značajnom događaju iz oblasti javnih nabavki. Znanje Vam donosi uštedu u poslovanju.

Susreti javnih nabavki se odvijaju u hotelu "Sunce", u predivnom Neumu, na Jadranskom moru.

 

ZA SVE UČESNIKE OBEZBJEĐEN JE RUČAK PRVOG DANA I PIĆE NA PAUZAMA.

Sve informacije vezane za "DRUGE NEUMSKE SUSRETE JAVNIH NABAVKI" možete dobiti na brojeve telefona: 066/299-999  i 066/240-000

VIŠE INFORMACIJA, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na "Neumskim susretima javnih nabavki" potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

hotel


Predavači će u okviru tema obraditi:

12.06. - PONEDELJAK


9:30 – 10:30 PRAKTIČNA PRIMJENA IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

10:30 – 11:00 Kafe pauza

11:00 – 12:00 PLANIRANJE JAVNIH NABAVKI I PRIPREMA TENDERSKE DOKUMENTACIJE

12:00 – 13:00 PRIPREMA PONUDE I PRILAGOĐAVANJE PONUĐAČA NOVOM ZAKONU

13:00 – 14:00 Zajednički ručak

14:00 – 14:45 USLOVI ZA POČETAK POSTUPKA JAVNE NABAVKE – Prethodna provjera tržišta i isključenje iz učešća ponuđača

14:45 – 15:00 Kafe pauza

15:00 – 16:00 PRAKTIČNA PRIMJENA USVOJENIH PODZAKONSKIH AKATA

13.06. - UTORAK

ELEKTRONSKE JAVNE NABAVKE

10:00 - 11:00 POSTUPAK ZA USLUGE IZ ANEKSA II

11:00 - 11:30 Kafe pauza

11:30 - 12:30 NOTIFIKACIJE U SLUČAJU ZAPRIMLJENE ŽALBE

12:30 - 12:45 DIREKTNI SPORAZUM

12:45 - 13:00 Pauza

13:00 - 13:45 OBJAVA OSNOVNIH ELEMENATA UGOVORA

13:45 - 14:45 OBJAVA POZIVA ZA PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA (PROVOĐENJE SVIH FAZA PUTEM PORTALA JN)

14:45 - 15:15 NOVI PRAVILNIK ZA E-AUKCIJU

 

12.06. - PONEDELJAK

PRAKTIČNA PRIMJENA IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I PODZAKONSKIH AKATA

 • Uvođenje novih instituta preuzetih iz Direktiva (oznaka, zahtjevi za oznaku, životni vijek, dinamički sistem kupovine),
 • Nove definicije ponude: prihvaljiva, neprihvatljiva i nepravilna,
 • Izuzeća od primjene Zakona o javnim nabavkama,
 • Obaveza donošenja internog akta kojim se uređuju pitanja javnih nabavki,
 • Regulisanje statusa službenika za javne nabavke,
 • Obaveznost podjele predmeta nabavke na lotove,
 • Detaljnije propisani uslovi za početak postupka javne nabavke,
 • Objava pregovaračkog postupka bez objave obavještenja na Portalu javnih nabavki,
 • Nova pravila za provođenje konkurentskog zahtjeva i direktnog sporazuma.

PLANIRANJE JAVNIH NABAVKI I PRIPREMA TENDERSKE DOKUMENTACIJE

 • Obaveznost donošenja Plana nabavki,
 • Rokovi za pripremu i objavu Plana nabavki,
 • Privremeni Plan nabavki,
 • Kako izvršiti nabavku koja nije planirana u Planu nabavki,
 • Obavezni elementi Plana nabavki,
 • Izmjene Plana nabavki,
 • Planiranje donatorskih i grantovskih sredstava,
 • Način izbora postupka javne nabavke,
 • Opisivanje predmeta nabavke i primjena nediskriminirajućih odredbi,
 • Definisanje rokova,
 • Ispravno definisanje zahtjeva,
 • Uslovi i dokazi koji se mogu tražiti,
 • Definisanje parametara za bodovanje ponuda.

PRIPREMA PONUDE I PRILAGOĐAVANJE PONUĐAČA NOVOM ZAKONU

Vršenje pretrage obavješenja na portalu JN, Dokumentirati učešće kod preuzimanja tenderske dokumentacije, Osnovni elementi ponuda (osnovni elementi, izjave, obrasci, garancije i dr.), Način priprema i predaje garancija i dokaza za ličnu, finansijsku i profesionalnu sposobnost?, Da li ponuda može biti odbačena zbog nekorištenja originalnih obrazaca iz tenderske dokumentacije, forme garancija za ozbiljnost ponude, poveza itd.? Zašto se traži čvrsti uvez ponude?, Kako se određuje najpovoljnije ponuđača i najčešća nedoumice kod njegovog izbora ?, Da li ponuđači moraju striktno poštovati rokove za dostavljanje dokumenata kojima dokazuje date izjave u tenderskoj dokumentaciji ? Šta da radimo ako se rokovi ne ispoštuju: Da li izabrati drugog ponuđača ili poništiti postupak?, Kako i kome se dozvoljava uvid u ponude na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama?, Da li isti ponuđač ima pravo više puta tražiti uvid?, U kojim slučajevima se može poništiti izbor najpovoljnijeg ponuđača ?, Da li je obavezno  numerisanje i parafiranje ponude i na koji način se to radi?, Kako se dostavljaju ponude koje imaju više lotova?, Da li je za svaki lot potrebno dostavljati kompletnu dokumentaciju?, Koje izjave ovjerava nadležni organ, a koje može ovjeriti ponuđač svojim pečatom?, Praktični primjeri ponuda (ponude za kancelarijski materijal, građevinske radove, usluge, ekskurzije, edukacije, vozila, kompjuterskog materijala, ljekova, goriva, registracije vozila, osiguranja itd), Pitanja i odgovori

USLOVI ZA POČETAK POSTUPKA NABAVKE

 • Prethodna provjera tržišta - obaveza ili mogućnost,
 • Kako ispravno istražiti tržište,
 • Primjer dokaza o učinjenom istraživanju tržišta,
 • Istraživanje tržišta i uticaj na plan javnih nabavki,
 • Uticaj istraživanja tržišta na sam postupak nabavke,
 • Isključenje iz učešća ponuđača – sukob interesa u skladu sa članom 45. Zakona o javnim nabavkama,
 • Uslovi za isključenje ponuđača,
 • Predstavnici ugovornog organa koji mogu biti u sukobu interesa.

PRAKTIČNA PRIMJENA PODZAKONSKIH AKATA

 • Nabavka usluga iz Aneksa II u skladu sa novim "Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama"
 • Novo "Uputstvo o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki na portalu javnih nabavki"
 • Nova "Odluka o obliku izjave o ispunjenosti uslova iz člana 50. stav (1) tačke: c), d), e) i f) (tehnička i profesionalna sposobnost u postupku nabavke usluga) Zakona o javnim nabavkama".
 • Nova "Odluka o obliku izjave o ispunjenosti uslova iz člana 51. tačke: c), d), i f) (tehnička i profesionalna sposobnost u postupku nabavke radova) Zakona o javnim nabavkama".

 

13.06. - UTORAK
ELEKTRONSKE JAVNE NABAVKE

POSTUPAK ZA USLUGE IZ ANEKSA II

 • Provođenje postupka sa jednim ponuđačem
 • Provođenje postupka sa više ponuđača
 • Unos ugovora/računa
 • Objava dobrovoljnog Ex Ante obavještenja
 • Objava godišnjeg obavještenja

NOTIFIKACIJE U SLUČAJU ZAPRIMLJENE ŽALBE

 • Obavještavanja o zaprimljenoj žalbi na TD
 • Obavještavanje ponuđača koji naknadno preuzmu TD
 • Obavještavanje o zaprimljenoj žalbi na Odluku

DIREKTNI SPORAZUM

 • Kreiranje o objava izvještaja o provedenom postupku
 • Objava otvorenog poziva za dostavu prijedloga cijene/ponude
 • Objava zatvorenog poziva za dostavu prijedloga cijene/ponude
 • Pojašnjenje ponude i pregovaranje
 • Ispravka računske greške
 • Kreiranje odgovorne osobe i tima kod ponuđača
 • Slanje i povlačenje ponude
 • Obavještavanje o rezultatima

OBJAVA OSNOVNIH ELEMENATA UGOVORA

 • Unos inicijalnih osnovnih elemenata ugovora
 • Unos izmjene osnovnih elemenata ugovora
 • Unos realizacije ili poništenje ugovora

OBJAVA POZIVA ZA PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA (PROVOĐENJE SVIH FAZA PUTEM PORTALA JN)

 • Objava poziva
 • Provođenje faze kvalifikacije
 • Provođenje faze incijalne ponude
 • Provođenje faze konačne ponude
 • Objava obavještenje o dodjeli ugovora

NOVI PRAVILNIK ZA E-AUKCIJU

 • Obaveznost primjene e-aukcije od 01.01.2024.
 • Ponovno zakazivanje e-aukcije od strane ugovornih organa
 • Nadmetanje za sve pozicije
 • Učestvovanje u više e-aukcija u isto vrijeme

 

PREDAVAČI

- DRAGANA KOVAČEVIĆ,diplomirani ekonomista. Trenutno zaposlena u Opštini Laktaši na radnom mjestu načelnika odjeljenja za finansije. Certifikovani trener za javne nabavke Agencije za javne nabavke od 2006. godine. U prethodnom periodu održala veliki broj obuka na području BiH. Na poslovima javnih nabavki radi više od 10 godina. Ima nekoliko objavljenih stručnih tekstova iz oblasti javnih nabavki, koji su objavljeni u renomiranim stručnim časopisima.
- KEMAL MUHAMEDOVIĆ, dipl. oec – Ekspert za elektronske javne nabavke i razvoju poslovnih informacionih sistema i administrator portala e-nabavke (www.ejn.gov.ba). Član tima AJN za razvoj informacionih sistema Agencije za javne nabavke.

 

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE

■ RANE PRIJAVE - do 26.05.2023. god.
   - Prisustvo u hotelu - 230 KM

■ REDOVNA CIJENA - poslije termina ranih prijava
   - Prisustvo u hotelu - 250 KM

   Praćenje video snimka– kotizacija iznosi 170 KM

■ Za prijave 2 i više osoba iz iste organizacije odobrava se dodatni popust od 10% na ukupnu cijenu kotizacije.

U cijenu nije uračunat PDV.

Pozivamo Vas da svoje učešće što prije prijavite uz napomenu da budžetski korisnici, naravno, mogu prisustvovati uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

Prijavu slati na e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili na fax: 051 466 601.

 

CERTIFIKATI
Po završetku događaja, učesnici dobijaju certifikate o učešću na "DRUGIM NEUMSKIM SUSRETIMA JAVNIH NABAVKI".

 

SMJEŠTAJ

U cijenu kotizacije ne ulazi smještaj učesnika. U Neumu se nalazi velik broj hotela gdje učesnici mogu odsjesti, a postoji mogućnost i privatnog smještaja. Za učesnike "DRUGIH NEUMSKIH SUSRETA JAVNIH NABAVKI" obezbjeđene su povoljnije cijene smještaja u samom hotelu "Sunce". Za povoljnije cijene, prilikom rezervacije u hotelu "Sunce" dovoljno je da naglasite da ste učesnik ovog događaja.Web adresa hotela "Sunce" je www.hotel-sunce.com


DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na telefone 066 240 000.

VIŠE INFORMACIJA, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 Napomena: U slučaju značajnog pogoršanja epidemiološke situacije organizator zadržava pravo promjene termina održavanja događaja.

 

Seminari

aktuelni seminari

Održani seminari

Kontakt

 • Telefoni mobilni +

    066 299 999 , 066 240 000
 • Telefoni fiksni +

  051 466 600
 • Fax +

  Fax: 051 466 601
 • 1