SEMINAR "ŠTA MORATE ZNATI I KAKO ISPRAVNO RADITI PO ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA"

1089 

 

SEMINAR "ŠTA MORATE ZNATI I KAKO ISPRAVNO RADITI PO ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA"

 25. i 26.09.2023. godine u Hotelu "Sunce", Neum

02. i 03.10.2023. godine - video snimak
12. i 13.10.2023. godine - video snimak

 Poštovana/i,

Imamo zadovoljstvo da Vas pozovemo na seminar o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini koji će se održati u predivnom gradu Neumu, na Jadranskom moru. Seminar je namijenjen svim zainteresiranim stranama koje žele proširiti svoje znanje i razumijevanje o procesu javnih nabavki u BiH.

Tokom seminara, renomirani stručnjaci iz oblasti javnih nabavki će podijeliti svoja znanja, iskustva i najbolje prakse kako bi vam pomogli da bolje razumijete procese i procedure javnih nabavki u BiH.

Na seminaru ćete imati priliku naučiti sve o ključnim aspektima javnih nabavki, kao što su zakonodavni okvir, postupci nabavke, kriteriji za odabir ponuda, evaluacija ponuda, prigovori i žalbe i drugo i sve o elektronskim javnim nabavkama uz praktičnu demonstraciju. Također ćete imati priliku čuti primjere iz prakse i razmijeniti iskustva sa kolegama koji rade u ovoj oblasti.

Seminar je namijenjen svim profesionalcima koji su uključeni u procese javnih nabavki, kao što su predstavnici državnih institucija, lokalnih vlasti, privatnih kompanija, nevladinih organizacija, pružatelja usluga, članovima komisija za javne nabavke i drugima.

Bez obzira na vaše trenutno znanje o javnim nabavkama, seminar će vam pružiti vrijedne informacije i alate za unapređenje vašeg rada.

Predavači su:

MIRALEM KOVAČEVIĆ master iz oblasti javnih nabavki - Certificirani trener za javne nabavke. Zaposlen u Vladi Brčko distrikta BiH na poslovima Višeg stručnog saradnika za javne nabavke. Ima dugogodišnje praktično iskustvo u oblasti javnih nabavki i učestvuje u cjelokupnom ciklusu nabavki počevši od planiranja javnih nabavki do dostave izvještaja o realizaciji ugovora. Certificirani je trener za javne nabavke.

KEMAL MUHAMEDOVIĆ, dipl. oec – Ekspert za elektronske javne nabavke i razvoju poslovnih informacionih sistema i administrator portala e-nabavke (www.ejn.gov.ba). Član tima AJN za razvoj informacionih sistema Agencije za javne nabavke.


ZA SVE UČESNIKE OBEZBJEĐEN JE RUČAK PRVOG DANA I PIĆE NA PAUZAMA OBA DANA. UČESNICI UČESTVUJU I U IZVLAČENJU NAGRADA.

Sve informacije vezane za seminar možete dobiti na brojeve telefona: 066/299-999 i 066/2400-000  ili naći na zvaničnom sajtu www.evropakomunikacije.com

Ukoliko ste zainteresovani da prisustvujete ovom događaju molimo Vas da svoj dolazak potvrdite na adresu: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  ili na telefon 066/299-999.

 

VIŠE INFORMACIJA, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

ISKORISTITE OVU IZVANREDNU PRILIKU ZA STICANJE NOVIH ZNANJA!

 

hotelOpširnije...

SEMINAR "VELIKE IZMJENE U PROPISIMA VEZANIM ZA PRIJAVLJIVANJE PDV-A KOJE SE ODNOSE NA SVE PDV OBAVEZNIKE"

1088 

 

Poštovane koleginice i kolege, sa velikim zadovoljstvom pozivamo Vas popratite:

WEBINAR "VELIKE IZMJENE U PROPISIMA VEZANIM ZA PRIJAVLJIVANJE PDV-A KOJE SE ODNOSE NA SVE PDV OBAVEZNIKE"

 

28.09.2023. godine - video snimak
05.10.2023. godine - video snimak
13.10.2023. godine - video snimak

 

OBAVJEŠTAVAMO SVE PORESKE OBAVEZNIKE DA JE DOŠLO DO NAJVEĆIH IZMJENAMA PROPISA VEZANIM ZA PDV U ZADNJIH VIŠE GODINA I DA JE PREOSTALO JOŠ SKROZ MALO VREMENA DO POČETKA OBAVEZNOG NOVOG NAČINA PRIJAVLJIVANJA PDV-A!  

U skladu sa ovim organizovali smo cjelodnevni seminar, koji preporučujemo da odslušaju svi PDV obaveznici kako bi se na vrijeme obučili, pripremili i izbjegli kasnije poteškoće.

Tema seminara je NOVI NAČIN PODNOŠENJA I POTPISIVANJA PORESKIH PRIJAVA UPOTREBOM KVALIFIKOVANE ELEKTRONSKE POTVRDE, PRAVNA REGULATIVA, TEHNIČKE PRETPOSTAVKE I SUGESTIJE ZA LAKŠE PREVAZILAŽENJE GREŠAKA.

Svi obveznici koji imaju status „velikih obveznika indirektnih poreza“ bili su dužni da od poreskog perioda jun 2023. godine PDV prijavu dostavljaju elektronskim putem upotrebom kvalifikovane elektronske potvrde (KEP), na način propisan Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost („Službeni glasnik BiH“, broj 87/22). Ista obaveza odnosi se i na sve obveznike domaće akcize, a kako je propisano Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 85/22).

U skladu sa informacijama koje se već dva mjeseca objavljuju na internet stranici UIO, izvjesno je da određeni broj „velikih obveznika indirektnih poreza“ još uvijek nije ispunio ovu obavezu.

Ostali obveznici indirektnih poreza, koji nisu veliki u obavezi, dužni su da od 01.01.2024. godine podnose PDV prijave na ovaj novi način, upotrebom kvalifikovane elektronske potvrde. Imajući u  vidu činjenicu da se radi o relativno složenom procesu potpisivanja ugovora sa UIO za podnošenje poreskih prijava, a zatim potpisivanje ugovora sa UIO za nabavku kvalifikovanih potvrda, instalaciji brojnih softvera, što je potpuno novo za poreske obveznike i njihove računovođe, ovaj seminar ima za cilj da predstavi cjelokupan proces od pravnih pretpostavki pa do “tehničkog” dijela koji se odnosi na konačno potpisivanje PDV prijave i podnošenje iste na Portal UIO.

Osim toga, na seminaru se razmatraju i oostala aktuelna pitanjima iz oblasti PDV-a, izmijenjene i predložene izmjene Zakona o PDV-u, kao i o krajnjoj potrošnji i njenom značaju, posljedicama pogrešnog popunjavanja i sl.


Predavači su zaposleni u Upravi za Indirektno oporezivanje BiH:
    1. Dr Milica Vidović šefica Odsjeka za obradu poreskih prijava u Sektoru za poreze UIO
    2. Bojana Bašić dipl. ing. elektrotehnike, stručni savjetnik u Grupi za IT u RC Tuzla.

Ukoliko još uvijek imate nejasnoće i nepoznanice i niste sigurni da ste potpuno spremni za ovaj postupak na ovom seminaru će Vam zaposleni iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH pomoći da savladate kompletan postupak.

Kroz najveći dio seminara predavači će Vam pokazati kako se u praksi provodi taj postupak.

Seminar je namijenjen računovodstvenim radnicima, knjigovođama,  revizorima, vlasnicima preduzeća, privatnicima, direktorima, pravnicima i ostalim poreskim obaveznicima.
Snimak seminara možete pratiti na svim elektronskim uređajima (računarima, tabletima, mobilnim telefonima).

Svi učesnici će dobiti certifikate o učestvovanju na seminaru putem pošte.

Svi učesnici će dobiti certifikate o učestvovanju na seminaru putem pošte.

KAZNE ZA NEPRAVILNO POSTUPANJE U OVOM POSTUPKU SU VEOMA VELIKE. SVAKAKO IH ŽELITE IZBJEĆI. OVAJ SEMINAR ĆE VAM POMOĆI U TOME I UŠTEDITI NOVAC.

 

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

OVAJ SEMINAR JE PRILIKA DA SE UPOZNATE SA NAJVEĆIM IZMJENAMA PROPISA VEZANIM ZA PDV U ZADNJIH VIŠE GODINA!

 

PREOSTALO JE JOŠ SKROZ MALO VREMENA DO POČETKA OBAVEZNOG NOVOG NAČINA PRIJAVLJIVANJA PDV-A! SPREMITE SE NA VRIJEME!

 
Predavači će u okviru tema obraditi:
 

SEMINAR "GODIŠNJA OBUKA SVIH ČLANOVA KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE - OBUKA ZA RAD U 2024. GODINI PO ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA, PO ULOGAMA"

1090 

 

Poštovane koleginice i kolege, sa velikim zadovoljstvom pozivamo Vas na:

SEMINAR "GODIŠNJA OBUKA SVIH ČLANOVA KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE - OBUKA ZA RAD U 2024. GODINI PO ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA, PO ULOGAMA"

06.10.2023. godine u hotelu "Jelena", Banja Luka
09.10.2023. godine u hotelu "Park", Bihać
11.10.2023. godine u hotelu "Mostar", Mostar
12.10.2023. godine u hotelu "Hollywood", Sarajevo
13.10.2023. godine u Etno selu "Stanišić", Bijeljina

Video snimak 17. i 23.10.2023.god.

 

OVO JE NAJKOMPLETNIJI SEMINAR O JAVNIM NABAVKAMA KOJI U OVOM OBLIKU ODRŽAVAMO SAMO JEDNOM GODIŠNJE. U HOTELU UŽIVO ĆETE DOBITI KVALITETNU OBUKU O NAJZNAČAJNIJIM ASPEKTIMA PROCESA JAVNIH NABAVKI OD STANE OVLAŠTENIH PREDAVAČA AGENCIJE ZA JN, A GRATIS DRUGI DAN PUTEM INTERNETA VIDEO SNIMAK KOMPLETNIH ELEKTRONSKIH NABAVKI PRAKTIČNO DEMONSTRIRANIH. Tako će polaznici dobiti kompletnu obuku svih aspekata procesa javnih nabavki.

ISKORISTITE PRILIKU!

SVI UGOVORNI ORGANI PORED TOGA ŠTO SU DUŽNI IMATI KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE DUŽNI SU I DA SVI ČLANOVI KOMISIJE BUDU ADEKVATNO OBUČENI ZA RAD PO NOVOM ZAKONU KAKO BI RAVNOPRAVNO MOGLI UČESTVOVATI U NJENOM RADU.

Brojne izmene zakona o javnim nabavkama, pravilnika, odluka i upustava su usvojene u zadnju godinu dana. Sada je znatno jasnije kako se one pravilno primjenjuju, ali praksa je pokazala da kod članova komisija za javne nabavke ima još dosta nejasnoća.

Ovaj seminar je upravo zato namijenjen članovima komisija i na njemu će u jednom danu učesnici biti obučeni za sve najznačajnije faze procesa javnih nabavki po novom zakonu.

Stiže nova 2024. godina. Jeste li pripremili plan javnih nabavki u skladu sa izmjenama zakona? Da li znate, po novom, kako se izrađuje i šta sve mora sadržavati? Znate li šta da radite sa neutrošenim sredstvima i šta sa postupcima koje niste uspjeli završiti u ovoj godini?

Na ova i mnoga druga pitanja dobićete odgovor na ovom seminaru.

Pošto se novim izmjenama akata promijenio i način rada komisija, veoma je važno biti pripremljen na vrijeme. Dok svi članovi komisija za javne nabavke ne budu upuznati kako se ispravno postupa neće moći učestvovati u postupcima javnih nabavki i bićete u problemima.

Na seminaru će učesnici biti upoznati sa svim novinama.

Sam postupak je složen i ima dosta koraka u kojima je moguće napraviti proceduralne greške. Zbog ovih grešaka dolazi do poništenja postupka, do sumnje u regularnost izbora, a često dolazi i do tužbi protiv ugovornih organa pred sudovima. Novi metod rada je bitan i za ponuđače i ugovorne organe.

U toku seminara će učesnici moći postavljati direktno pitanja predavačima i tako otkloniti svoje dileme.

Naravno da je želja ugovornih urgana da se izbjegnu problemi pri postupcima javnih nabavki. To je moguće samo uz stalnu obuku svih članova komisija za javne nabavke.

Adekvatna obuka je znači u interesu i rukovodstvu ugovornih organi, a i samim članovima komisija.

Na seminaru obuku održavaju ovlašteni predavači Agencije za javne nabavke BiH.

OVAJ PUT SMO OMUGUĆILI I POSEBAN POPUST: AKO PRIJAVITE ZA SEMINAR SVE TRI ČLANA KOMISIJE SEKRETAR KOMISIJE ILI ZAMJENSKI ČLAN MOŽE PRISUSTVOVATI SEMINARU GRATIS!

Učesnici će dobiti certifikat o pohađanju ove obuke.
Učešće na seminaru je značajno i za ponuđače kako bi mogli razumjeti kompletan postupak nabavke jer samo tako mogu uspješno da učestvuju u postupcima i ostvaruju svoja prava, a u krajnjem slučaju i kroz žalbeni postupak.

>>> NA SEMINARU ĆE BITI IZVLAČENJE NAGRADA PRIJATELJA SEMINARA ZA SREĆNE UČESNIKE SEMINARA! <<<

ZA SVE UČESNIKE SEMINARA OBEZBJEĐEN JE ZAJEDNIČKI RUČAK.

BUDŽETSKI KORISNICI, MOGU PRISUSTVOVATI SEMINARU UZ ODGODU PLAĆANJA, ALI UZ OBAVEZNU PRIJAVU.

 

 
POSEBAN POPUST: AKO PRIJAVITE ZA SEMINAR SVE TRI ČLANA KOMISIJE SEKRETAR KOMISIJE ILI ZAMJENSKI ČLAN MOŽE PRISUSTVOVATI SEMINARU GRATIS!

 

 
SAMO AKO SVI ČLANOVI KOMISIJE POZNAJU SVE ASPEKTE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA MOĆI ĆE USPJEŠNO PROVODITI POSTUPKE JAVNIH NABAVKI !

 

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 Predavači će u toku seminara obraditi sledeće teme:
 

Opširnije...

Seminari

aktuelni seminari

Održani seminari

Kontakt

  • Telefoni mobilni +

      066 299 999 , 066 240 000
  • Telefoni fiksni +

    051 466 600
  • Fax +

    Fax: 051 466 601
  • 1