SEMINAR KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE U PRIVATNIM PREDUZEĆIMA, ORGANIZACIJAMA I INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE, FEDERACIJE BIH I REPUBLIKE SRPSKE

1081

Poštovane koleginice i kolege, sa velikim zadovoljstvom pozivamo Vas na:

 

SEMINAR KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE U PRIVATNIM PREDUZEĆIMA, ORGANIZACIJAMA I INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE, FEDERACIJE BIH I REPUBLIKE SRPSKE


16.03.2023. god. Hotel Jelena, Banja Luka
17.03.2023. god. Hotel Hollywood, Sarajevo
Video snimak - 21. i 24. 03.2023. godine

 

- Ovde možete preuzeti  POZIVNO PISMO i PRIJAVNI OBRAZAC

Propisi vezani za kancelarijsko i arhivsko poslovanje u entitetima u BiH su slično regulisana. Većina rješenja je identična, međutim postoje u nekim segmentima i razlike.

Pravni subjekti obavezno organizuju i primjenjuju sistem kancelarijskog poslovanja koji će zadovoljiti njihove specifične potrebe, kao i pravila, normative i standarde utvrđene uredbama o kancelarijskom poslovanju, uputstvima o sprovođenju kancelarijskog poslovanja i propisima koje donesu nadležni organi.

Novim propisima o kancelarijskom poslovanju dopunjene su brojčane oznake organa u čijem je radu akt nastao, određene klasifikacione oznake sadržaja rada i učinjena poboljšanja koja se odnose na potrebu unapređenja elektronskog kancelarijskog poslovanja. Utvrđena je obaveza da organi vode razne evidencije kojima je osigurano praćenje kretanja akata i druge dokumentacije, osiguran pregled svih akata koji se nalaze u radu, gdje i u kojoj se fazi rješavanja nalaze, te da li su riješeni i kada. Subjekti dokumentuju sve službene i poslovne radnje, odluke i nastupanje i izvršavanje obaveza i utvrđuje oblik i sadržaj pisanih i skeniranih dokumenata koji u vezi s tim nastaju, te čuvaju cjelokupnu dokumentaciju koja se nalazi u njihovom posjedu pod uslovima kojima se ona štiti od oštećenja, nestanka, uništenja i neovlašćenog uvida. Time je omogućen potpuni uvid i u kvantitet i u kvalitet rješavanja predmeta, pa se na osnovu toga mogu preduzimati i potrebne mjere za unapređenje rada u rješavanju tih predmeta, što doprinosi efikasanosti rada organa, ali i efikasnom ostvarivanju prava građana.

Cilj ovog seminara je da pojasni najznačajnije aspekte propisa iz ove oblasti u BiH, ali i da učesnicima razriješi dileme koje se javljaju kod njihove primjene u praksi.

Pozivamo Vas na seminar na kome ćete riješiti svoja konkretna pitanja sa kojima se suočavate u praksi!

Neispravna primjena propisa iz oblasti kancelarijskog i arhivskog poslovanja je čest predmet problema sa inspekcijama. To je nešto što svakako želite izbjeći. Postoji niz postupaka koje morate razumjeti i ispoštovati.

Seminar je namijenjen rukovodiocima preduzeća, sekretarima, pravnicima i administrativnim radnicima u organizacijama i institucijama, sudovima, tužilaštvima, školama, javnim preduzećima i drugim ustanovama, menadžerima, radnicima u računovodstvima, ...

Seminar je veoma bitan i za vlasnike i rukovodioce privatnih preduzeća i njihove administrative radnike kako bi izbjegli propuste u radu sa dokumentacijom i ne bi imali problema sa inspekcijama i plaćali nepotrebne kazne.

Teme seminara su sledeće:

Opširnije...

SEMINAR ELEKTRONSKE JAVNE NABAVKE, IZMJENE ZAKONA I DRUGA AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI ZA PONUĐAČE I UGOVORNE ORGANE

1082  

 

Poštovane koleginice i kolege, sa velikim zadovoljstvom pozivamo Vas na:

SEMINAR ELEKTRONSKE JAVNE NABAVKE, IZMJENE ZAKONA I DRUGA AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI ZA PONUĐAČE I UGOVORNE ORGANE


23.03.2023. god. - Hotel Hollywood, Sarajevo
27.03.2023. god. - Hotel Jelena, Banja Luka

02.04.2023. god. - Video snimak
07.04.2023. god. - Video snimak

Seminar će pokriti različite aspekte novog Zakona o javnim nabavkama i pružiti učesnicima važne informacije o ulozi i načinu rada članova komisije za javne nabavke, pripremi tenderske dokumentacije, pripremi ponude u skladu sa novim zakonom, novim funkcionalnostima u informacionom sistemu E-nabavke i elektronskoj ponudi.

U praksi se i dalje često dešava da ugovorni organi nisu sigurni kako da provedu javnu nabavku i pripreme obavještenja i tendere. S druge strane ponuđači i dalje imaju nedoumice prilikom pripreme svojih ponuda. Sistem za provođenje elektronskih javnih nabavki i dostavljanje elektronskih ponuda stalno se nadograđuje, pa i ponuđači i ugovorni organi prilikom njegovog korištenja često prave greške.

Sve ovo stvara brojne nedoumice. Zbog malih grešaka propadaju postupci, a ponuđači gube zaradu radi odbacivanja njihove ponude.

Svakako to želite izbjeći. Da biste to izbjegli najbolji način je dodatna edukacija. Na ovom seminaru će biti objašnjeni važni aspekti javnih nabavki, a postupak elektronskih javnih nabavki, oglašavanje i slanje ponuda će biti praktično demonstriran direktno na sajtu Agencije za javne nabavke.

U toku seminara će učesnici moći postavljati direktno pitanja predavačima i tako otkloniti svoje dileme.

Ovaj seminar će biti od velike koristi za sve koji su uključeni u proces javnih nabavki, uključujući javne službenike, ali i privatne dobavljače kojima će seminar pružiti korisne informacije o novom Zakonu o javnim nabavkama i pružiti mogućnost da unaprijede svoje vještine u ovoj oblasti i povećaju svoju konkurentnost na tržištu.


ZA SVE UČESNIKE JE OBEZBJEĐEN RUČAK I PIĆE U PAUZAMA.

 
NA SEMINARU ĆE NA PORTALU E-NABAVKI WWW.EJN.GOV.BA  BITI PRAKTIČNO DEMONSTRIRANO PROVOĐENJE ELEKTRONSKOG POSTUPKA, SA ASPEKTA PONUĐAČA I UGOVORNIH ORGANA!

 

VIŠE INFORMACIJA O SEMINARU, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 Predavači će u toku seminara obraditi sledeće teme:
 

Opširnije...

Seminari

aktuelni seminari

Održani seminari

Kontakt

  • Telefoni mobilni +

      066 299 999 , 066 240 000
  • Telefoni fiksni +

    051 466 600
  • Fax +

    Fax: 051 466 601
  • 1