LED displej - lokacija Bijeljina

Bijeljina

Prostor ispred ovih lokacija u Bijeljini u toku dana posjeti ogroman broj ljudi, samim tim je i CENTAR svih , različitih građanskih okupljanja.

LED displej lokacija Bijeljina 1

LED ekran u centru Bijeljina, kod samog parka. Ovde je najveća frekvencija vozila i pješaka u samom gradu.

Bijeljina 1

Lokacije LED displeja

01. BANJA LUKA 07. PRNJAVOR 13. BUGOJNO 19. LUKAVAC
02. PRIJEDOR 08. SARAJEVO  14. BANOVIĆI  20. TEŠANJKA
03. BIJELJINA 09. ŠEPAK  15. DOBOJ  21. MOSTAR
04. BRČKO 10. VITEZ  16.GORAŽDE  22. TESLIĆ
05. PALE 11. ZLATIBOR  17. GRADIŠKA  
06. LIVNO 12. MODRIČA  18. LONČARI