ČETVRTI NEUMSKI SUSRETI JAVNIH NABAVKI

1105 

 

NAPOMENA: DOŠLO JE DO IZMJENE TERMINA ODRŽAVANJA NEUMSKIH SUSRETA. DOLE JE NAVEDEN NOVI TERMIN

 

ČETVRTI NEUMSKI SUSRETI JAVNIH NABAVKI

 

08. i 09. jul 2024. godine u Hotelu "Sunce", Neum

14. jul 2024. godine - video snimak
20. jul 2024. godine - video snimak

 

 ČETVRTI NEUMSKI SUSRETI JAVNIH NABAVKI su osmišljeni da pruže detaljne i praktične informacije o najnovijim regulativama, procedurama i strategijama u oblasti javnih nabavki.

Tokom seminara, učesnici će imati priliku da se upoznaju sa temama kao što su izrada internih akata za uspješne javne nabavke, priprema tenderske dokumentacije, pisanje pobjedničkih ponuda i primjena novih strategija za period 2024-2028. Takođe, biće razmatrane aktuelne izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama, kao i načini na koji ponuđači mogu zaštititi svoja prava u žalbenim postupcima.

Seminar će obuhvatiti i praktične sesije o tehničkim specifikacijama, direktnim sporazumima i konkurentskim zahtjevima, pružajući učesnicima sveobuhvatno razumijevanje ovih ključnih aspekata javnih nabavki. Posebna pažnja biće posvećena izbjegavanju uobičajenih grešaka i pravilnom vođenju nabavnih postupaka.

Ovaj događaj je idealna prilika za profesionalce iz oblasti javnih nabavki da unaprijede svoje vještine, razmijene iskustva i budu u toku sa najnovijim zakonskim promjenama.

Tokom ovog događaja biće prostora za diskusiju i pitanja s ciljem da se upoznate s problemima koji se javljaju u praksi.


Radujemo se vašem dolasku i zajedničkom usavršavanju u oblasti javnih nabavki.


Predavači su:

- SAMIR BULJINA, doktor pravnih nauka sa položenim pravosudnim i advokatskim ispitom.  Član Ureda za razmatranje žalbi BiH u filijali Mostar u periodu 2015-2021 godina. Ovlašteni predavač ispred Agencije za javne nabavke BiH. Ovlašteni predavač Agencije za državnu službu Federacije BiH za oblast javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva. Trenutno zaposlen u Parlamentarnoj skupštini BiH.

- SLAVIŠA BJELOGRLIĆ, Diplomirani pravnik, sa položenim pravosudnim ispitom. Doktor pravnih nauka. Ovlašteni predavač javnih nabavki. Član Kancelarije za razmatranje žalbi BiH 2015-2021.godine. Profesor Visoke škole „Logos-centar“ u Mostaru.

"ČETVRTI NEUMSKI SUSRETI JAVNIH NABAVKI" su namjenjeni računovođama, revizorima, članovima komisija za javne nabavke, rukovodiocima u privatnim i državnim preduzećima, vlasnicima preduzeća, samostalnim poduzetnicima, pravnicima i svima onim koji se susreću i postupaju po Zakonu o javnim nabavkama BiH.

Na jednom mjestu dobit ćete sve detaljne informacije vezane uz izmjene i novosti u ovoj oblasti.

Pozivamo Vas da prisustvujete ovom značajnom događaju iz oblasti javnih nabavki. Znanje Vam donosi uštedu u poslovanju.

Susreti javnih nabavki se odvijaju u hotelu "Sunce", u predivnom Neumu, na Jadranskom

 

ZA SVE UČESNIKE OBEZBJEĐEN JE RUČAK PRVOG DANA I PIĆE NA PAUZAMA.

 

Sve informacije vezane za "ČETVRTE NEUMSKE SUSRETE JAVNIH NABAVKI" možete dobiti na brojeve telefona: 066/299-999  i 066/240-000

VIŠE INFORMACIJA, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na "Neumskim susretima javnih nabavki" potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

hotel


Predavači će u okviru tema obraditi:

08.07.2024. - PONEDELJAK

10:30 - 11:00    Prijavljivanje učesnika i podjela materijala

11:00 - 11:30    PREGLED POSLEDNJIH IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I NEDOUMICE U VEZI NJIH

11:30 - 12:00    Kafe pauza

12:00 - 12:45    CRVENA KARTA ZA PONUĐAČE: ISKLJUČENJE IZ JAVNIH NABAVKI

12:45 - 13:45    RUČAK

13:45 - 14:30    TEHNIČKE SPECIFIKACIJE: PRECIZAN JEZIK ZA USPJEŠNE NABAVKE
        
14:30 - 15:00    DIREKTNI SPORAZUM: BRZA NABAVKA UZ POŠTOVANJE PRAVILA

15:00 - 15:15    Pauza

15:15 - 15:40    KONKURENTSKI ZAHTJEV: BRŽI I EFIKASNIJI OD JAVNOG NADMETANJA

15:40 - 16:00    KAKO NABAVITI USLUGE IZ ANEKSA II

09.07.2024. - UTORAK

10:00 - 10:45    KAKO IZRADITI INTERNE AKTE ZA USPJEŠNE JAVNE NABAVKE

10:45 - 11:45     TENDERSKA DOKUMENTACIJA: RECEPT ZA USPJEŠNU NABAVKU

11:45 - 12:15    Kafe pauza

12:15 - 13:15    KAKO NAPISATI POBJEDNIČKU PONUDU

13:15 - 13:30    IZVLAČENJE SRETNIH DOBITNIKA NAGRADA

13:30 - 13:45    Pauza

13:45 - 14:15    NOVINE U SISTEMU JAVNIH NABAVKI I STRATEGIJA JAVNIH NABAVKI ZA PERIOD 2024-2028

14:15 - 15:00    NEZADOVOLJNI S ODLUKOM? KAKO PONUĐAČI MOGU BRANITI SVOJA PRAVA U ŽALBENOM POSTUPKU

15:00 - 15:15     PITANJA I ODGOVORI

 

08.07.2024. - PONEDELJAK

PREGLED POSLEDNJIH IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I NEDOUMICE U VEZI NJIH

•    Izuzeci za ugovore o javnoj nabavci, dinamički sistem kupovine
•    Komisija za nabavke sa fokusom na izmjene pravilnika o njenom radu
•    Službenik za javne nabavke
•    Prethodna analiza tržišta
•    Planiranje javnih nabavki
•    Donošenje odluke o pokretanju postupka javne nabavke
•    Pitanja i odgovori iz prakse Ureda za razmatranje žalbi BiH
•    Provjera kvalifikacija kandidata ili ponuđača
•    Lična sposobnost, profesionalna sposobnost, ekonomska i finansijska sposobnost, i ostale relevantne sposobnosti.

CRVENA KARTA ZA PONUĐAČE: ISKLJUČENJE IZ JAVNIH NABAVKI

Isključenje iz postupka javne nabavke je sankcija koja se primjenjuje na ponuđače koji ne ispune osnovne uslove za učešće ili prekrše važne propise o javnim nabavkama.
•    Kako se isključuje ponuđač?
•    Zašto se može isključiti ponuđač?
•    Ko odlučuje o isključenju?
•    Da li je isključenje trajno?
•    Široko ili usko isključenje?  - Ovo pokriva da li se ponuđač isključuje iz postupaka javnih nabavki kod jednog ugovornog organa ili kod svih registrovanih?
•    Od kada teče rok isključenja?
•    Ponuđač koji odbija potpisati ugovor, da li se može isključiti?
•    Raskid ugovora kao razlog za isključenje?
•    Pravo na žalbu
•    Javna tajna - lista isključenih? - Da li se u tenderskoj dokumentaciji navodi eventualna lista isključenih ponuđača?

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE: PRECIZAN JEZIK ZA USPJEŠNE NABAVKE

Tehničke specifikacije su srce svake tenderske dokumentacije za robe i usluge. One precizno definišu šta nabavljate, omogućavajući fer i transparentnu konkurenciju među ponuđačima.
•    Kako se pišu tehničke specifikacije? (Ovo pokriva na koji način se određuju tehničke specifikacije?)
•    Prednosti jasnih specifikacija: (Ovo se odnosi na šta se postiže određivanjem tehničkih specifikacija?)
•    Zabranjeni nazivi: (Ovo pokriva da li se u tehničkoj specifikaciji smije uputiti na određenog proizvođača, porijeklo ili na poseban postupak, na marke, patente ili određeno porijeklo?) - Učesnicima se omogućava da ponude alternative (ekvivalente) koje ispunjavaju vaše potrebe.
•    Kad isključiti ponudu? (Ovo se odnosi na u kojim slučajevima se odbacuje ponuda ponuđača radi neusklađenosti sa tehničkim specifikacijama?)
•    Šta je ekvivalent? (Ovo pokriva šta podrazumijeva termin “ekvivalent”?)
•    Piši kao stručnjak! (Ovo se odnosi na primjere ispravnog sačinjavanja tehničkih specifikacija?) - Prikazaćemo vam dobre prakse kako napisati jasne i precizne tehničke specifikacije.
•    Ekvivalent: Da ili ne? (Ovo se odnosi na kako cijeniti ekvivalent ispravno?) - Pružit ćemo savjete za objektivno procjenjivanje ekvivalenata i izbor najbolje ponude.

DIREKTNI SPORAZUM: BRZA NABAVKA UZ POŠTOVANJE PRAVILA

Direktni sporazum je način nabavke robe, usluga ili radova gdje se ugovor zaključuje direktno sa izazbranim ponuđačem, bez sprovođenja konkurentskog postupka.
•    Koja je vrijednost praga za direktni sporazum?
•    Da li direktne sporazume treba uvrštavati u plan nabavki?
•    Da li se i za direktni sporazum mora ispitati tržište?
•    Da li se može više direktnih sporazuma za isto to sklopit tokom godine?
•    Kako se korak po korak sprovodi direktni sporazum?

KONKURENTSKI ZAHTJEV: BRŽI I EFIKASNIJI OD JAVNOG NADMETANJA

Konkurentski zahtjev je jednostavniji postupak javne nabavke za robe i usluge manje vrijednosti od praga za otvoreni postupak.
•    Šta treba znati o konkurentskom zahtjevu?
•    Šta znači pojednostavljena tenderska dokumentacija?
•    Rokovi za konkurentski zahtjev
•    Koraci u konkurentskom zahtjevu
•    Žalbeni rokovi
•    Izvještavanje o postupcima javne nabavke

KAKO NABAVITI USLUGE IZ ANEKSA II

•    Vođenje postupka sa jednim ili više ponuđača
•    Unos ugovora/računa
•    Objavljivanje dobrovoljnog Ex Ante obavještenja
•    Objavljivanje godišnjeg obavještenja


09.07.2024. - UTORAK

KAKO IZRADITI INTERNE AKTE ZA USPJEŠNE JAVNE NABAVKE


•    Neophodni dokumenti: Koje interne akte mora imati vaša institucija? (Ovo pokriva koje interne pravilnike, odluke i izjave morate posjedovati)
•    Zapisnici su bitni: Kako i kada praviti zapisnike? (Ovo se tiče znate li koje zapisnike morate napraviti i na koji način?)
•    Akti o izboru najpovoljnijeg ponuđača (Ovo pokriva znate li kako se pravi preporuka o izboru najpovoljnijeg ponuđača?)
•    Obavještenja ponuđačima - jasna i precizna komunikacija (Ovo se tiče znate li kako se prave obavještenja prema ponuđačima?)
•    Vodič kroz dokumente: Kako kreirati sve interna pravila za javne nabavke? (Ovo pokriva znate li kako se prave i drugi akti? U sklopu ove teme će biti detaljno objašnjeno kako trebate kreirati ove dokumente.)

TENDERSKA DOKUMENTACIJA: RECEPT ZA USPJEŠNU NABAVKU

•    Gdje se objavljuju obavještenja? (Ovo pokriva pretragu postupaka i obavještenja na Portalu javnih nabavki)
•    Šta je novo u 2024? (Ovo se odnosi na objavu i preuzimanje tenderske dokumentacije)
•    Izbor postupka (Ovo pokriva način izbora postupka javne nabavke, donošenje odluke o nabavci)
•    Ko radi koji posao? (Ovo se tiče toga ko i kako priprema tendersku dokumentaciju i uloga članova komisije u izradi dokumentacije)
•    Šta tražimo? Jasno i precizno! (Ovo pokriva opisivanje predmeta nabavke i primjenu nediskriminirajućih odredbi)
•    Vrijeme je faktor! (Ovo se odnosi na definisanje rokova)
•    Šta nam treba? Kako to opisati? (Ovo pokriva Izradu tehničke specifikacije)
•    Velika ili mala ponuda? Šta nam odgovara? (Ovo se tiče ispravne podjele tendera na lotove)
•    Pravila igre: Kako postaviti jasne zahtjeve? (Ovo pokriva ispravno definisanje zahtjeva - numerisanje i parafiranje stranica, prevođenje ponuda, ispravljanje ponuda, dostavljanje ponuda na obrascima ugovornih organa)
•    Šta smemo, a šta ne smemo tražiti? (Ovo se odnosi na koji uslovi i dokazi se moraju i smiju tražiti i koje licence, certifikate i dozvole smijemo, a šta ne smijemo tražiti)
•    Bodovanje je ključ! Kako ga postaviti? (Ovo pokriva definisanje parametara za bodovanje ponuda)
•    Kako objaviti tender? (Ovo se odnosi na načine objavljivanja tendera)
•    Preko granice: Međunarodni tenderi (Ovo pokriva međunarodne tendere)
•    Pitanja i pojašnjenja: Kako ih efikasno rješavati? (Ovo se tiče šta sa zahtjevima za pojašnjenje tenderske dokumentacije)
•    Kako donijeti najbolju odluku? (Ovo pokriva kriterije za odluku o odabiru)
•    Greške se dešavaju: Šta uraditi ako pogriješimo? (Ovo se tiče šta ako smo mi napravili grešku u provođenju procesa)
•    Na udaru ponuđača: Šta ponuđači najčešće zamjeraju i kako reagovati? (Ovo pokriva na šta se ponuđači najčešće žale i kako postupiti u tim slučajevima)

KAKO NAPISATI POBJEDNIČKU PONUDU

•    Lov na posao! Gdje tražiti? (Ovo pokriva pretragu postupaka i obavještenja na portalu javnih nabavki)
•    Dobio si zadatak! Šta sad? (Ovo se odnosi na preuzimanje tenderske dokumentacije)
•    Kako napisati pobedničku ponudu? (Ovo uključuje pripremu ponuda - osnovni elementi ponude, izjave, obrasci, garancije)
•    Šta ne smije da fali? (Ovo se fokusira na sadržaj ponude, period važenja, garancije uz ponudu, pozivanje na standarde)
•    Treba li mi još nešto? (Ovo pokriva dodatnu dokumentaciju, anekse)
•    Kako dokazati da si najbolji? (Ovo se odnosi na pripremanje izjava o sposobnosti - ličnoj, profesionalnoj, ekonomskoj, finansijskoj i tehničkoj)
•    Greške koje treba izbjeći! (Ovo pokriva najčešće greške)
•    Učenje od najboljih! (Ovo se tiče praktičnih primjera ponuda)
•    Imaš pitanja? Imamo odgovore! (Ovo pokriva pitanja i odgovori)

NOVINE U SISTEMU JAVNIH NABAVKI I STRATEGIJA JAVNIH NABAVKI ZA PERIOD 2024-2028

•    Šta nas očekuje u budućnosti vezano za sistem javnih nabavki u BiH?
•    Informacije o novoj strategiji javnih nabavki za period od 2024. do 2028. godine, usvojenoj na 43. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine
•    Strategija kao ključan korak u usklađivanju praksi javnih nabavki u Bosni i Hercegovini s evropskim standardima i preporukama

NEZADOVOLJNI S ODLUKOM? KAKO PONUĐAČI MOGU BRANITI SVOJA PRAVA U ŽALBENOM POSTUPKU

•    Rokovi za ulaganje žalbi
•    Novi način postupanja u skladu sa izjavljenom žalbom
•    Šta ugovorni organi moraju učiniti po žalbi?
•    Kako napisati žalbu koja je opravdana?
•    Troškovi pod lupom: Novosti vezane za troškove postupka
•    Bitne povrede zakona o kojima Kancelarija za razmatranje žalbi vodi računa po službenoj dužnosti
•    Preventiva je najbolja politika - Kako da ponuđači izbjegnu potencijalne probleme
•    Šta kažu sudije? Primjeri iz sudske prakse

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE

 

■  RANE PRIJAVE - do 21.06.2024. god. - Prisustvo u hotelu - 240 KM
■  REDOVNA CIJENA - poslije termina ranih prijava - Prisustvo u hotelu - 260 KM
  Praćenje video snimka– kotizacija iznosi 180 KM

■ Za prijave 2 i više osoba iz iste organizacije odobrava se dodatni popust od 10% na ukupnu cijenu kotizacije.

U cijenu nije uračunat PDV.

Pozivamo Vas da svoje učešće što prije prijavite uz napomenu da budžetski korisnici, naravno, mogu prisustvovati uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

Prijavu slati na e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili na fax: 051 466 601.

 

CERTIFIKATI
Po završetku događaja, učesnici dobijaju certifikate o učešću na "ČETVRTIM NEUMSKIM SUSRETIMA JAVNIH NABAVKI".

 

SMJEŠTAJ

U cijenu kotizacije ne ulazi smještaj učesnika. U Neumu se nalazi velik broj hotela gdje učesnici mogu odsjesti, a postoji mogućnost i privatnog smještaja. Za učesnike "ČETVRTIH NEUMSKIH SUSRETA JAVNIH NABAVKI" obezbijeđene su povoljnije cijene smještaja u samom hotelu "Sunce". Za povoljnije cijene, prilikom rezervacije u hotelu "Sunce" dovoljno je da naglasite da ste učesnik ovog događaja. Web adresa hotela "Sunce" je www.hotel-sunce.com


DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na telefone 066 299 999 i 066 240 000.

VIŠE INFORMACIJA, IZNOS KOTIZACIJE I PROGRAM MOŽETE NAĆI U POZIVNOM PISMU NA OVOM LINKU. Za učešće na seminaru potrebno je da popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

 

Seminari

aktuelni seminari

Održani seminari

Kontakt

  • Telefoni mobilni +

      066 299 999 , 066 240 000
  • Telefoni fiksni +

    051 466 600
  • Fax +

    Fax: 051 466 601
  • 1